Finansiell information
Här återfinns vår Finansiella information. Om du vill komma i kontakt med IR-ansvarig Kent Thudén , klicka här.

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

Kvartalsperioden april-juni Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Poolia Storbritannien. · Intäkterna för Poolia uppgick till 199,7 (194,5) MSEK. · Rörelseresultatet uppgick till -9,0 (6,4)...

Poolia och Uniflex går samman

Styrelserna för Poolia AB (publ) (”Poolia”) och Uniflex AB (publ) (”Uniflex”) föreslår att bolagen går samman genom en aktiebolagsrättslig fusion (”Fusionen”). Styrelserna har enhälligt beslutat om formerna för samgåendet baserat...