,

Uttalande från styrelsen för Poolia AB (publ) med anledning av Danir Resources budpliktsbud

Poolias styrelse rekommenderar aktieägarna att inte acceptera Danir Resources budpliktsbud

Detta uttalande görs av styrelsen för Poolia AB (publ) (”Poolia” eller ”Bolaget”) i enlighet med punkt II.19 i Nasdaq Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (”Takeover-reglerna”).

Se bifogad fil för hela pressmeddelandet.

Se även bilaga för Utlåtande Fairness opinion.

Poolia AB (publ)

Styrelsen

För mer information, kontakta:

Anna Söderblom, Styrelseledamot, Poolia AB (publ), Mobil: +46-70-940 90 01 Email: anna.soderblom@hhs.se 

Jan Bengtsson, VD Poolia AB (publ), Mobil: +46(0)736 00 68 10 Email: jan.bengtsson@poolia.se

Informationen lämnades för offentliggörande, genom Poolia AB:s (publ) kontaktpersons försorg, kl. 17.30 (CEST) den 14 september 2020.