,

PION Groups Poolia Sverige sluter avtal med Ahlsell Sverige AB

Avtalet omfattar även Uniflex och Qrios, löper över tre år och är värt ca 25 MSEK årligen.

Ahlsell är den ledande distributören i Norden av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för installatörer, byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt offentlig sektor. Det unika kunderbjudandet omfattar över en miljon enskilda produkter och lösningar. Koncernen omsätter cirka 50 miljarder SEK och har drygt 7 500 medarbetare, över 300 butiker och fyra centrallager. I Sverige har Ahlsells cirka 4 00o0 anställda, 300 butiker, flera dotterbolag samt ett av Sveriges största logistikcenter.

Det nytecknade avtalet reglerar rekryterings- och bemanningstjänster för den svenska verksamheten. Fredrik Svenson, Senior Key Account Manager på Poolia Sverige AB, som är Ahlsells formella avtalspartner:

”Jag är väldigt glad att få förmånen att arbeta med Ahlsell, som är ett företag som står för en modern och inkluderande företagskultur. Uppdraget passar oss väldigt väl, både med tanke på Ahlsells geografiska närvaro och dess kompetensbehov. Vi som koncern kommer att kunna bistå med stöd i hela landet inom alla områden vilket jag förstår är något som har varit viktigt för Ahlsell i upphandlingen och varför de valde oss som partner”

Ahlsells behov av rekrytering och bemanning sträcker sig djupt och brett, och man kan i avtalet bland annat avropa specialistkompetenser från Poolia och Uniflex vad gäller butikssäljare, inne- och utesäljare och bygglogistiktjänster samt IT-specialistkompetenser från Qrios. Jenny Bruhn är Human Resources Business Partner på Ahlsell Sverige:

”Ahlsells vision är att bygga ett mer hållbart samhälle och våra medarbetare är en nyckelfaktor för att lyckas. Bolagen i PION Group delar vår syn på mångfald, jämställdhet och säljkultur och vi kommer tillsammans arbeta för att nå vårt mål om 40% kvinnliga medarbetare och 30% kvinnliga ledare till 2025. I och med samarbetet kommer våra chefer också få starkt lokalt stöd med kompetensförsörjning och att ytterligare öka våra medarbetares arbetsglädje.”

PION Group arbetar för att maximera människors och företags förmåga att prestera på högsta nivå genom kompetens, teknik och strategi. PION Group omsätter drygt 2 miljarder SEK årligen, vilket gör gruppen till en av Sveriges största aktörer i kompetensbranschen. Kompetensbranschen omsätter enligt branschorganisationen Kompetensföretagen cirka 50 miljarder kronor årligen i Sverige. Drygt 200 000 individer processades genom branschens bolag under 2022, en ökning med 10% jämfört med 2021.