,

Poolia AB – Valberedning utsedd

Poolias valberedning har i uppdrag att föreslå kandidater till styrelsen men även att lämna förslag på ersättning till styrelseledamöter och revisorer. 

I enlighet med beslutet på Poolias årsstämma 2021 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets största ägare för att utse valberedning inför årsstämman 2022.

Den nya valberedningen har följande sammansättning:

Martin Hansson, Danir Resources AB och styrelseledamot
Petter Stillström, AB Traction
Thomas Krishan, eget innehav

Martin Hansson har utsetts till valberedningens ordförande.
Aktieägare i Poolia är välkomna att lämna förslag till valberedningen under adress:
Poolia AB, Att: Valberedningen – Martin Hansson, Box 207, 101 24 Stockholm

För mer information, kontakta:
Martin Hansson, 073-343 40 65

Denna information är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 september 2021 klockan 07.30 (CEST).

Pooliakoncernen arbetar med Uthyrning och Rekrytering av personal samt med Interim Management och Executive Search. Verksamheten bedrivs under de två varumärkena Poolia och Uniflex. Poolia finns i Sverige, Norge, Finland och Tyskland och arbetar framförallt med personal inom Ekonomi, Bank/Finans, IT, Life Science, Teknik, Kontor och Administration. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland och arbetar framförallt med personal inom Industri, Lager, Bygg och Kundservice. Koncernens moderbolag Poolia AB är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. Bolagen inom den svenska delen av Pooliakoncernen är medlemmar i Almega-Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och/eller Akademikerförbunden.