Poolia Executive Search AB – Chefsrekrytering

 

Vi bidrar till organisationers och ledares framgång!
Ska du rekrytera till en högre befattning? Oavsett bransch behövs en specifik process och ett speciellt kunnande för att genomföra en chefsrekrytering. Av den anledningen har vi ett bolag, Poolia Executive Search AB, som enbart ägnar sig åt chefsrekrytering inom ledande befattningar som generaldirektörer, VD, CFO och andra ledningsgruppsmedlemmar.

Bli kontaktad

Chefsrekrytering

Poolia Executive Search har ett omfattande nätverk, både nationellt och internationellt, och mer än 70 års gemensam erfarenhet av chefsrekrytering. För våra uppdragsgivare innebär det att vi genom vår långa erfarenhet kan bidra med råd och kunskap som stärker våra uppdragsgivares verksamhet och ger precision vid tillsättning av nya ledare och chefer.

Med ledorden kvalitet, engagemang och hårt arbete har vårt team  stöttat många uppdragsgivare till framgångsrika chefstillsättningar. Genom våra executive search konsulters egen erfarenhet av ledarskap får våra uppdragsgivare en samarbetspartner som förstår en ledares utmaningar och behov. Med hjälp av våra executive researchers förmåga att identifiera rätt kandidater samt skapa trygghet och ordning och reda bidrar vi tillsammans i team med en kundnöjdhet på 4.9 av 5 möjliga

Poolia Executive Search arbetar efter en kvalitetssäkrad metodik bestående av en noggrann behovsanalys, en väl utarbetad kravprofil och ett strukturerat urvalsarbete baserat på en kombination av research, djupintervjuer, relevanta tester och omfattande referenstagning. Vi erbjuder också möjlighet till fördjupad personanalys utförd av legitimerad psykolog samt bakgrundskontroller. Läs mer här.

Poolia Executive Search arbetar enligt de etiska normer som definieras av Föreningen Sveriges Executive Search Konsulter, ESK (www.esk.se), för att säkerställa en professionell hantering av kandidater och kunder genom Executive Search processen.

Urval av chefstjänster som vi tillsätter:

Offentlig sektor

 • Regiondirektör
 • Stadsdirektör/Kommundirektör
 • Generaldirektör
 • Hälso- och sjukvårdsdirektör
 • Sjukhusdirektör
 • Utvecklingsdirektör
 • Digitaliseringsdirektör/CIO
 • Stabschef
 • Ekonomidirektör
 • Kommunikationsdirektör
 • HR direktör
 • Förvaltningschef/förvaltningsdirektör

Privat näringsliv

 • CEO
 • CFO
 • CIO
 • CAO
 • COO
 • Affärschefer såsom divisionschefer och affärsområdeschefer
 • Kommersiella direktörer
 • Marknadsdirektör
 • Logistikdirektör
 • Fastighetsdirektör
 • Projektdirektör
 • HR-direktör
 • Direktör strategi och affärsutveckling
 • Direktör corporate responsibility

Idéburna organisationer

 • Generalsekreterare
 • Förbundsdirektör
 • Director
 • VD
 • Kanslichef
 • COO
 • Chef insamling
 • Chef Partnerskap
 • Kommunikationschef/direktör
 • HR chef/direktör
 • Ekonomichef/direktör
 • Internationell chef

Styrelse

 • Styrelseordförande
 • Styrelsemedlemmar

Vi ser fram emot att prata med dig

Är du intresserad av hur vi kan hjälpa dig? Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss så fort vi kan.

Hej!

Kul att du är här! Finns det någonting vi kan hjälpa dig med?