Om oss

Vi bidrar till organisationers och ledares framgång! 

För att framgångsrikt rekrytera ledare och styrelser krävs ett specifikt kunnande. Poolia Executive Search AB grundades 2011 och är specialiserad på rekrytering av ledningsbefattningar och styrelser. Med mer än 70 års gemensam erfarenhet av executive search och eget ledarskap innebär det att vi kan bidra med råd och kunskap som ger precision vid tillsättning av ledare.

Bli kontaktad

Poolia Executive Search AB ingår i Poolia koncernen och är systerbolag till Poolia Sverige, Poolia Tyskland, Poolia Norge och Poolia Finland. Poolia Executive Search AB ägs av parters samt av börsnoterade Poolia AB.

Med ledorden kvalitet, engagemang och hårt arbete har vårt team stöttat många uppdragsgivare till framgångsrika chefstillsättningar. Genom våra executive search konsulters egen erfarenhet av ledarskap får våra uppdragsgivare en samarbetspartner som förstår en ledares och en organisations utmaningar och behov. Genom våra executive researchers förmåga att identifiera rätt kandidater och skapa trygghet och ordning och reda bidrar vi tillsammans i team med en kundnöjdhet på 4.9 av 5 möjliga.

Vi arbetar branschinriktat där vi har fördjupat oss i ett antal branscher där våra team har stor erfarenhet och stora nätverk. Du kan läsa mer om varje branschteam och våra erfarenheter här.

Förutom executive search erbjuder vi även kompletterande tjänster som du kan fördjupa dig.

Poolia Executive Search arbetar enligt de etiska normer som definieras av Föreningen Sveriges Executive Search Konsulter, ESK (www.esk.se), för att säkerställa en professionell hantering av kandidater och kunder genom Executive Search processen.

Urval av chefstjänster vi tillsätter

Offentlig sektor:

 • Regiondirektör
 • Stadsdirektör/Kommundirektör
 • Generaldirektör
 • Hälso- och sjukvårdsdirektör
 • Sjukhusdirektör
 • Utvecklingsdirektör
 • Digitaliseringsdirektör/CIO
 • Stabschef
 • Ekonomidirektör
 • Kommunikationsdirektör
 • HR direktör
 • Förvaltningschef/förvaltningsdirektör
 • Med flera

Idéburna organisationer:

 • Generalsekreterare
 • Förbundsdirektör
 • Director
 • VD
 • Kanslichef
 • COO
 • Chef insamling
 • Chef Partnerskap
 • Kommunikationschef/direktör
 • HR chef/direktör
 • Ekonomichef/direktör
 • Internationell chef
 • Med flera

 

Privat näringsliv:

 • CEO
 • CFO
 • CIO
 • CAO
 • COO
 • Affärschefer såsom divisionschefer och affärsområdeschefer
 • Kommersiella direktörer
 • Marknadsdirektör
 • Logistikdirektör
 • Fastighetsdirektör
 • Projektdirektör
 • HR-direktör
 • Direktör strategi och affärsutveckling
 • Direktör corporate responsibility

Styrelse:

 • Styrelseordförande
 • Styrelsemedlemmar