Certifikat

Poolia är det goda företaget. Det innebär att vi självklart respekterar lagar och regler och att vi i övrigt på alla områden uppträder på ett professionellt sätt. Vi är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015. Och givetvis är vi ett Auktoriserat Bemanningsföretag.

Vi tar vårt miljöansvar. Det innebär att vi beaktar OECD:s riktlinjer för multinationella företag, och att vi med god marginal uppfyller de krav som ställs i respektive lands miljölagstiftning på ett företag med vår funktion. Miljöanpassningen sker utifrån vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat, med beaktande av vår storlek och våra resurser. Poolias miljöpolicy innebär bland annat att medarbetarna i första hand bör välja mötesformer som minskar behovet av persontransporter, som till exempel telefon- och videokonferenser.

Ladda ner Poolia Miljöpolicy
Ladda ner Poolia Kvalitetspolicy

Poolia är ett auktoriserat bemanningsföretag. Auktorisationen ges av Kompetensföretagen, en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings- och rekryteringsföretag som ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Som ett auktoriserat bemanningsföretag måste vi följa förbundets stadgar och Bemanningsföretagens Etiska Regler. Dessutom måste vi binda oss till kollektivavtal för det avtalsområde inom vilket vi verkar, tillämpa Bemanningsföretagens Allmänna Leveransvillkor och omfattas av Bemanningsföretagens Ansvarsförsäkring eller motsvarande. Ytterligare ett krav på oss som auktoriserat bemanningsföretag är att ha en fastställd jämställdhetsplan om den krävs enligt lag. Varje år granskas vi av Bemanningsföretagens auktorisationsnämnd. I denna nämnd ingår representanter för branschen, Bemanningsföretagen, LO och Unionen/Akademikerförbunden. Läs mer om Poolia som auktoriserat bemanningsföretag

Det är viktigt att bemanningsföretaget du anlitar är auktoriserat. På sajten Trygg bemanning kan du försäkra dig om det. Knappa in namnet eller organisationsnumret på bemanningsföretaget du tänker anlita så får du direkt svar om företaget är auktoriserat. Auktorisationen innebär en trygghet för dig som kund. Du vet att det företag du anlitar utövat verksamhet inom bemanningsområdet sedan minst ett år tillbaka, är seriöst, följer svenska lagar och regler och betalar skatter och avgifter.

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PUL). De grundläggande principerna motsvarar de grundläggande kraven i personuppgiftslagen. En viktig nyhet är att det uttryckligen anges att den som behandlar personuppgifter ska ansvara för och kunna visa att man följer bestämmelserna i dataskyddsförordningen (ansvarsskyldighet).

Principerna ska iakttas vid all behandling. Den som behandlar personuppgifter måste därför ha rutiner för att se till att de följs.

Poolia är auktoriserat av branschorganisationen Bemanningsföretagen genom Almega. Kraven för att bli ett auktoriserat bemanningsföretag omfattar bland annat kollektivavtal, allmänna leveransvillkor, etiska regler, ansvarsförsäkring, jämställdhetsplan, tolv månaders verksamhet och att vi är ett aktiebolag.

Hej!

Kul att du är här! Finns det någonting vi kan hjälpa dig med?