Vanliga frågor om bemanning

Bemanning är ett samlingsnamn för att hyra personal. Våra kunder använder oss vid arbetstoppar, varierande personalbehov, organisationsförändringar, anställningsstopp eller vid vikariebehov. Vårt mål är att tillsätta rätt person, på rätt plats, alltid.

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna om bemanning.

Fördelarna med att hyra in personal är att det är kostnadseffektivt, skapar en flexibel personalstyrka, du kan få extra resurser i projekt, vida arbetstoppar eller tillfällig stororder.

Om du är osäker på hur permanent ditt behov blir, så är bemanning ett bra alternativ till rekrytering. Du kan även köpa tjänsten Hyr-först, anställ sedan. Ytterligare ett sätt att vara flexibel i ditt personalbehov.

Den kompetens du behöver när du behöver den.

Läs mer om vårt erbjudande inom bemanning.

Det beror helt på vilken erfarenhet och kompetens du vill bemanna med. Självklart kostar det mer att hyra in medarbetare med många år i branschen och ett eget etablerat nätverk, jämfört med den nyexaminerade som precis ska börja sin karriär.

Enklaste sättet är att be om en offert här.

Poolia har kollektivavtal och alla våra anställda lyder under dessa avtal. Vi är även medlemmar i Bemanningsföretagen och följer deras etiska regler och stadgar.

Allmänna villkor

Vi på Poolia har alla gedigen erfarenhet av rekrytering och bemanning av kvalificerade tjänster. Vi genomför cirka två tusen rekryteringar per år och den erfarenheten får du som kund stor nytta av. Vi har ett NKI på 4,2 och en garanti som faller ut om du är missnöjd med de kandidater som vi förmedlat.

Läs mer om vårt erbjudande inom bemanning.

Det är lika viktigt för oss att vara en trovärdig och kompetent partner för våra kandidater som för våra kunder. Vi arbetar aktivt med att skapa branschens bästa kandidatupplevelse. Genom att utvärdera i varje steg av processen, kan vi hela tiden förfina vår upplevelse. Det gynnar både oss och kunden.

Vi har byggt kandidatnätverk sedan 1998 och det är något vi och våra medarbetare brinner för. Det gör vi genom att vara aktiva i sociala medier, egna digitala annonsverktyg för annonsering på sociala medier, LinkedIn men självklart också annonsera våra platsannonser i rätt kanaler för tjänsten. Vi arbetar aktivt med att skapa synlighet för potentiella kandidater och kontinuerligt utvecka vårt arbetssätt samt kanalval.

Läs mer om vårt erbjudande inom bemanning.

Vi lever i stor grad av rekommendationer, så vi har inte råd med missnöjda kunder eller kandidater. Blir det inte som vi tänkt oss, så träder garantin ut för dig som kund, och vi genomför en ersättningsrekrytering.

  • Kostnadseffektivt – du betalar endast för faktiska arbetstimmar
  • Flexibelt – bemanna enbart vid behov och håll på så sätt nere de fasta kostnaderna
  • Hyr först, rekrytera sen – är du osäker på ditt långsiktiga behov eller på vilka kompetenser du egentligen behöver, kan det vara bra att först hyra in personal och om förutsättningar kvarstår så rekryterar du.
  • Tidsbesparande – vi löser bemanningen så att du har tid att fokusera på er kärnverksamhet
  • Träffsäkerhet – vi hjälper dig att identifiera rätt kompetens till ditt företag och bidrar till att minimera felrekrytering.
  • Personalansvar och utveckling – en konsultchef på Poolia blir konsultens närmsta chef, vilket gör att du får hjälp med personalansvar, löneadministration, utveckling- och uppföljning.

Hej!

Kul att du är här! Finns det någonting vi kan hjälpa dig med?