GDPR för dig som söker jobb

GDPR är EU:s nya regelverk för hur hantering av personuppgifter ska ske. Med personuppgift avses all information som kan kopplas till en individ, såsom namn, adress och e-post. Vi på Poolia är väl förberedda och på denna sida sammanfattar vi GDPR för dig som söker jobb.

Vad är GDPR?

GDPR står för General Data Protection Regulation. Denna förordning började gälla inom EU den 25 maj 2018 och ersätter PUL (Personuppgiftslagen) som tidigare gällt för personuppgiftshantering i Sverige. Alla företag som hanterar personuppgifter måste följa GDPR.

Information som direkt eller indirekt går att koppla till en individ är en personuppgift, och omfattas därmed av GDPR. Exempel på information är kontaktuppgifter, men även bilder, ljudupptagningar, personliga brev, anställningsnummer och IP-nummer.

Vilka uppgifter behöver du dela?

I en rekryteringsprocess är det nödvändigt att hantera personuppgifter, såsom kontaktuppgifter och CV. I övrigt kan det skilja sig från fall till fall vilka uppgifter som efterfrågas. Men om du känner dig tveksam över att dela viss information är det klokt att fundera en gång till. Behövs ditt personnummer i din ansökan? Och är ett fotografi verkligen helt nödvändigt. Beslutet är ditt, du bestämmer vilka personuppgifter du vill lämna ifrån dig.

När det gäller andras personuppgifter bör du vara extra försiktig. Skicka inte kontaktuppgifter till referenspersoner innan de har efterfrågats, och aldrig utan samtycke från personen i fråga.

Vissa uppgifter bör du aldrig bifoga i en ansökan. Det gäller uppgifter som räknas som känsliga, såsom religion, politisk åskådning eller etniskt ursprung. Dessa uppgifter är inte relevanta i ett rekryteringssammanhang och bör heller aldrig efterfrågas.

Poolia och GDPR

Poolia har lagt ner ett stort arbete inom GDPR för dig som söker jobb eller som vill vara en del av vårt kompetensnätverk. Detta för att kunna erbjuda ett högt skydd för de personuppgifter du delar med dig av. Exempelvis har vi lanserat en GDPR-säkrad CV-portal. Här är det endast ett begränsat antal personer som får tillgång till dina uppgifter.

Vi efterfrågar alltid så få personuppgifter som möjligt, och bara de som är relevanta för just din rekryteringsprocess. Med ett minimum av personuppgifter får vi också en mer objektiv och rättvis rekryteringsprocess där endast kompetens och personlig lämplighet bedöms.

Det är säkert att söka jobb via vår hemsida www.poolia.se, följ bara de enkla instruktionerna.

Mer information

Integritetsskyddsmyndigheten har samlat information om GDPR och skydd av personuppgifter på www.imy.se

Hej!

Kul att du är här! Finns det någonting vi kan hjälpa dig med?