Konsultportal

Välkommen till Poolias konsultportal! Nedan hittar du all info som du behöver när du är konsult.

Karriärföretag

Karriärföretagen offentliggjorde nyligen Sveriges hundra främsta arbetsgivare inom employer branding och attraktivitet. Poolia var som enda bemanningsföretag med på listan över organisationer med en tilltalande profil för nuvarande och blivande anställda. ”Med flera erfarenheter och ett gemensamt mål fortsätter Poolia attrahera sina medarbetare och talanger som kan utveckla företaget. Ett ständigt förbättrat Employer Branding arbete med samverkan för studenter och deras val av arbetsgivare. Poolia är härmed utsedd till ett av Sveriges Karriärföretag 2019.”

Din tidrapport är underlag för din lön och för vår fakturering till din uppdragsgivare. Det är därför mycket viktigt att du minst en gång i veckan, men gärna dagligen, noterar dina arbetade tider eller eventuell frånvaro i tidrapporteringssystemet. Efter arbetsdagens slut den 15:e respektive den sista varje månad godkänner du rapportperiodens tider.

Uppstår frågor kring din tidrapportering, kontakta din konsultchef eller Poolias centrala supportfunktion på 020-695 070 eller 020support@Poolia.se

Klicka här för att komma till tidrapportering

Skulle du bli sjuk eller behöva vara hemma för vård av sjukt barn, anmäler du det både till din kontaktperson på uppdraget och din konsultchef eller till poolias centrala supportfunktion 020-695 070. Uppge namn och personnummer, vilket pooliabolag du är anställd på samt första frånvarodag och uppskattad dag för återgång till arbetet.

Från och med den åttonde sjukdagen kommer du att behöva skicka in ett läkarintyg. Detta intyg skickas till din konsultchef. När du är åter i arbete och frisk igen, anmäler det till vår supportfunktion, så registreras din frånvaroperiod korrekt i din tidrapport.

Sjuklön Skulle du bli sjuk beräknas din sjuklön utifrån ett genomsnitt av de tre föregående månadernas totala förtjänst. Sjukfrånvaro är inte prestationslönegrundande. Kontakta löneavdelningen om du har frågor om din sjuklön.

På Poolia använder vi ett elektroniskt reseräkningssystem, Flex, för redovisning av kostnader i samband med resor och utlägg.

Klicka här för att komma till Flex reseräkningssystem.

Observera att Flex stängs den 10:e varje månad, så se till att din reseräkning är registrerad, klarmarkerad och dina kvitton inskickade till din konsultchef senast den 3-4:e varje månad för attestering. Notera att utlägg alltid ska redovisas samma månad som de har gjorts.

Frågor som rör tidsrapportering och reseräkningssystemet besvaras av din konsultchef eller Poolias centrala supportfunktion på 020-695 070 eller 020support@Poolia.se.

Funktionen bemannas av Poolias egen personal från admin, lön- och ekonomiavdelningen.

Poolia har en friskvårdspolicy som reglerar hur friskvårdsbidraget tilldelas. Vid provanställning gäller samma regler som vid tillsvidareanställning. Friskvårdsbidraget betalas ut proportionellt till anställningens längd. Det innebär till exempel att en medarbetare som är visstidsanställd 4 kalendermånader kan erhålla bidrag om max 600 kr. Förlängs anställningen kan medarbetaren kvittera ut ytterligare ersättning motsvarande det antal månader anställningen gäller till max 2400 kr per kalenderår.

Poolia Benefits har ett brett erbjudande inom friskvård och erbjuder medlemskap vid de flesta av Sveriges träningsanläggningar, bland annat SATS, Friskis och Svettis, Nordic Wellness och Fitness 24/7. Önskar du köpa medlemskap vid anläggning som ej finns i portalen går det bra att göra det separat direkt vid anläggningen och sedan registrera utlägg i portalen. Du kan köpa valfritt träningskort, massage eller annan av skatteverket godkänd förmånsfri aktivitet.

Har du frågor kring Poolia Benefits eller dess innehåll är du välkommen att kontakta Poolia Benefits support på benefits@soderbergpartners.se eller via telefon 060-740 24 95

Poolias medarbetare (med anställningstid över 3 månader) erbjuds ta del utav Poolias egna förmånsportal. Poolia Benefits är en portal där du ges en överblick över alla de förmåner du har genom din anställning på Poolia. Via Poolia Benefits kan du ta del av dina lönespecifikationer, din pension och dina försäkringar samt nyttja ditt friskvårdsbidrag och köpa arbetsanpassade glasögon. I portalen finns även tjänster du kan nyttja privat, bland annat hushållsnära tjänster, ögonlaseroperationer, kollektivtrafik, och sjukvårdande behandlingar. Du kan logga in i portalen efter två månaders anställning.

Länk till portalen

Via länken kan du logga in med användarnamn (personnr) och skapa ett lösenord alternativt använda sig av Mobilt Bank-ID

Om det mot förmodan ej fungerar är det Benefits Support ni ska kontakta Telefon: 060 740 24 95 E-post: benefits@soderbergpartners.se

Doktor.se

Du som medarbetare på Poolia har nu tillgång till digital vård genom Doktor.se. Doktor.se är en vårdtjänst som hjälper dig och din familj med sjukvårdsrådgivning, bokning av läkartider samt tillgång till distansvård med remiss och recepthantering. Tjänsten gäller för dig och din familj, partner/sambo och barn.

Vid frågor kontakta Poolias centrala supportfunktion på 020-695 070 eller 020support@Poolia.se.

Genom din anställning på Poolia omfattas du av följande försäkringar:

 • Tjänstepensionsförsäkring (ITP m.m.), Alecta (f.d. SPP)
 • Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), Fora (f.d. AMF)
 • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)
 • Ansvarsförsäkring
 • Tjänsteförsäkring
 • ITP kompletterar de lagstadgade försäkringarna och innehåller ålderspension, sjukpension, delpension samt pension till efterlevande.

Samtliga tjänstemän som har fyllt 25 år och som arbetat minst 416 timmar föregående kalenderår, anmäls av Poolia till ITP-planen. TGL utbetalas vid dödsfall i form av ett engångsbelopp.

Frivillig Gruppförsäkring

Under din anställning hos Poolia kan du teckna frivillig gruppförsäkring, vilket är ett ekonomiskt grundskydd som kompletterar det lagstadgade skydd som samtliga anställda har, exempelvis sjukpenning och tillgång till arbetslöshetsersättning. Gruppförsäkringen erbjuds via Poolia, är frivillig att teckna och den anställde betalar själv. Poolias frivilliga gruppförsäkring skyddar dig vid händelser som exempelvis:

 • Sjukdom
 • Olycksfall
 • Arbetslöshet
 • Dödsfall
 • Barns- och ungdoms sjukdom eller olycksfall

Önskar du veta mer om Poolias frivilliga gruppförsäkring, kontakta Söderberg & Partners på 060- 740 24 40 eller grupp@soderbergpartners.se

Du har rätt till 25 dagars semester varje semesterår. Semesterdagarna tjänas in mellan den 1 april och 31 mars ditt första anställningsår och betalda semesterdagar kan tas ut år 2 (dvs ditt andra semesterår) mellan den 1 april och den 31 mars.

Från och med 1 april semesteråret efter att du anställdes har du alltså möjlighet att ta ut betald semester. Har du anställts efter den 31 augusti har du rätt till fem obetalda semesterdagar fram till den 31 mars året efter. Har dagarna inte tjänats in har du rätt till ledighet, men då utan ersättning. Max 5 semesterdagar får sparas varje år.

Två månader innan semesteruttaget bör du och din konsultchef samt uppdragsgivare vara överens om hur semestern ska förläggas. Innan du bokar resa, stuga etc behöver du ha fått din semester godkänd från din konsultchef. Semester är prestationslönegrundande vilket innebär att dessa timmar får tillgodoräknas vid uträkning av eventuell prestationslön.

Har du frågor kring din lön vänder du dig till din konsultchef eller vår löneavdelning. De hjälper dig med frågor som exempelvis rör sjuklön, föräldrapenning, semesterdagar och traktamente.

Vi rekommenderar dig att ta för vana att titta på din lönespecifikation varje månad i samband med löneutbetalningen. Där finner du information om månadens lön, antal semesterdagar m.m

Hej!

Kul att du är här! Finns det någonting vi kan hjälpa dig med?

Vi använder cookies som hjälper oss förbättra din upplevelse på sajten.
För mer detaljer läs här.