Konsultinformation

Som konsult på Poolia är du vår allra viktigaste tillgång. Hos oss är du en del av Poolia även när du arbetar ute hos kund, du har en konsultchef som är engagerad i din utveckling och du får stora möjligheter att berika ditt CV och din karriär.
För oss är det självklart att vi tar vårt arbetsgivaransvar i alla situationer. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal med både Unionen och Akademikerna. Vi värdesätter god etik, jämställdhet och gott ledarskap.
Denna portal ger dig en kort beskrivning av Poolia, våra värderingar, förmåner samt praktisk information som kan vara värdefull för dig som är ny hos oss.
Varmt välkommen!

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän. Ända sedan 1989 har Poolia försett företag och organisationer med nya medarbetare.
Poolia finns representerat på ett flertal orter i Sverige och även i Tyskland och Finland. Huvudkontoret är placerat i Stockholm. Av våra anställda arbetar cirka 85 % som konsulter ute hos våra kunder. Resterande är intern personal och arbetar med bland annat sälj, hyr/rekryteringsaffären eller inom olika stabsfunktioner.
Poolia är sedan 2012 certifierad enligt ISO 9001:2015 Ledningssystem för kvalitet och i enlighet med standarden ISO 14001:2015 Miljöledningssystem. Vi vässar ständigt våra arbetsmetoder och garanterar hög kvalitet i allt vi gör.

Våra värderingar

Passion & Execution

Vilket innebär att vi brinner för det vi gör och vi får det gjort.

För Poolia är värderingarna levande, och vi ser värderingarna som nyckeln till en sund och gemensam organisationskultur!

Poolias Medarbetarundersökning

Varje vår genomför Poolia sin medarbetarundersökning genom vilken får vi reda på dels vad som fungerar bra hos oss, men också vad som behöver förbättras för att vi ska bli en ännu bättre arbetsgivare. Därför vill vi redan nu uppmana dig att delta i undersökningen och vara med att påverka Poolia som arbetsplats. Dina synpunkter är otroligt viktiga för oss. Resultatet redovisas varje år via vårt Intranät och på våra konsultträffar.

Din tidrapport är underlag för din lön och för vår fakturering till din uppdragsgivare. Det är därför mycket viktigt att du minst en gång i veckan, men gärna dagligen, noterar dina arbetade tider eller eventuell frånvaro i tidrapporteringssystemet. Efter arbetsdagens slut den 15:e respektive den sista varje månad godkänner du rapportperiodens tider.

Uppstår frågor kring din tidrapportering, kontakta din konsultchef eller Poolias centrala supportfunktion på 020-695 070 eller 020support@Poolia.se

Klicka här för att komma till tidrapportering

Skulle du bli sjuk eller behöva vara hemma för vård av sjukt barn, anmäler du det både till din kontaktperson på uppdraget och din konsultchef eller till poolias centrala supportfunktion 020-695 070. Uppge namn och personnummer, vilket pooliabolag du är anställd på samt första frånvarodag och uppskattad dag för återgång till arbetet.

Från och med den åttonde sjukdagen kommer du att behöva skicka in ett läkarintyg. Detta intyg skickas till din konsultchef. När du är åter i arbete och frisk igen, anmäler det till vår supportfunktion, så registreras din frånvaroperiod korrekt i din tidrapport.

Sjuklön Skulle du bli sjuk beräknas din sjuklön utifrån ett genomsnitt av de tre föregående månadernas totala förtjänst. Sjukfrånvaro är inte prestationslönegrundande. Kontakta löneavdelningen om du har frågor om din sjuklön.

På Poolia använder oss av ett elektroniskt reseräkningssystem för redovisning av kostnader i samband med resor och utlägg som kunden godkänt.

Utläggen registreras i Hogia Utlägg & resa, detta kan man göra via datorn eller en app. Ladda ned appen Hogia Utlägg & resa

I appen fotar man sina kvitton/ registrerar milersättning/traktamenten och skickar till närmsta chef för godkännande. Din utläggsrapport måste vara skickad och attesterade av din närmaste chef senast den 10:de varje månad för utbetalning den 25:e samma månad.

I konsultportalen i Intelliplan (där du rapporterar dina tider) finns det även manualer på hur man skapar sin utläggsrapport i Hogia Utlägg & resa, både via datorn och appen. För frågor ang utlägg kontakta 020-supporten som hanteras av vår löneavdelning.

Filmklipp på hur man registrerar milersättning
Video om hur du lägger in kvitton

Frågor som rör tidsrapportering och reseräkningssystemet besvaras av din konsultchef eller Poolias centrala supportfunktion på 020-695 070 eller 020support@Poolia.se.

Funktionen bemannas av Poolias egen personal från admin, lön- och ekonomiavdelningen.

Poolia har en friskvårdspolicy som reglerar hur friskvårdsbidraget tilldelas. Vid provanställning gäller samma regler som vid tillsvidareanställning. Friskvårdsbidraget betalas ut proportionellt till anställningens längd samt proportionellt till din sysselsättninggrad. Det innebär till exempel att en medarbetare som är visstidsanställd tre kalendermånader kan erhålla bidrag om max 750 kr. Förlängs anställningen kan medarbetaren kvittera ut ytterligare ersättning motsvarande det antal månader anställningen gäller till max 3000 kr per kalenderår. Om du är timanställd ska du ha arbetat 502 timmar för att få tillgång till ditt friskvårdsbidrag. För mer information kontakta din konsultchef

Poolias friskvårdsportal har ett brett erbjudande inom friskvård och erbjuder medlemskap vid de flesta av Sveriges träningsanläggningar, bland annat SATS, Friskis och Svettis, Nordic Wellness och Fitness 24/7. Önskar du köpa medlemskap vid anläggning som ej finns i portalen går det bra att göra det separat direkt vid anläggningen och sedan registrera utlägg i portalen. Du kan köpa valfritt träningskort, massage eller annan av skatteverket godkänd förmånsfri aktivitet.

Epassi-portalen
Alla medarbetare har tillgång till ett friskvårdsbidrag (vid anställningstid över 3 månader). Summan anpassas om du arbetar del av året. Välj bland hundratals aktiviteter hos tusentals anläggningar. Bland annat Nordic Wellness, SATS, Friskis & Svettis och Actic. Dessutom kan du yoga, spela tennis, simma, genomföra program för viktminskning och mycket mer.

Länk till portalen

Klicka på ”Logga in” längst upp till höger på hemsidan. Du kan logga in med BankID eller personnummer och lösenord.

Kontaktuppgifter Epassi
Telefon 08-555 172 20
Supporten är öppen helgfria vardagar kl. 08.00 – 17.00
Mer information om Epassi friskvårdsportal finns på www.epassi.se

Vid frågor kontakta Poolias centrala supportfunktion på 020-695 070 eller 020support@Poolia.se.

Genom din anställning på Poolia omfattas du av följande försäkringar:

 • Tjänstepensionsförsäkring (ITP m.m.), Alecta (f.d. SPP)
 • Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), Fora (f.d. AMF)
 • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)
 • Ansvarsförsäkring
 • Tjänsteförsäkring
 • ITP kompletterar de lagstadgade försäkringarna och innehåller ålderspension, sjukpension, delpension samt pension till efterlevande.

Samtliga tjänstemän som har fyllt 25 år och som arbetat minst 416 timmar föregående kalenderår, anmäls av Poolia till ITP-planen. TGL utbetalas vid dödsfall i form av ett engångsbelopp.

Frivillig Gruppförsäkring

Under din anställning hos Poolia kan du teckna frivillig gruppförsäkring, vilket är ett ekonomiskt grundskydd som kompletterar det lagstadgade skydd som samtliga anställda har, exempelvis sjukpenning och tillgång till arbetslöshetsersättning. Gruppförsäkringen erbjuds via Poolia, är frivillig att teckna och den anställde betalar själv. Poolias frivilliga gruppförsäkring skyddar dig vid händelser som exempelvis:

 • Sjukdom
 • Olycksfall
 • Arbetslöshet
 • Dödsfall
 • Barns- och ungdoms sjukdom eller olycksfall

Önskar du veta mer om Poolias frivilliga gruppförsäkring, kontakta Söderberg & Partners på 060- 740 24 40 eller grupp@soderbergpartners.se

Du har rätt till 25 dagars semester varje semesterår. Semesterdagarna tjänas in mellan den 1 april och 31 mars ditt första anställningsår och betalda semesterdagar kan tas ut år 2 (dvs ditt andra semesterår) mellan den 1 april och den 31 mars.

Från och med 1 april semesteråret efter att du anställdes har du alltså möjlighet att ta ut betald semester. Har du anställts efter den 31 augusti har du rätt till fem obetalda semesterdagar fram till den 31 mars året efter. Har dagarna inte tjänats in har du rätt till ledighet, men då utan ersättning. Max 5 semesterdagar får sparas varje år.

Två månader innan semesteruttaget bör du och din konsultchef samt uppdragsgivare vara överens om hur semestern ska förläggas. Innan du bokar resa, stuga etc behöver du ha fått din semester godkänd från din konsultchef. Semester är prestationslönegrundande vilket innebär att dessa timmar får tillgodoräknas vid uträkning av eventuell prestationslön.

Har du frågor kring din lön vänder du dig till din konsultchef eller vår löneavdelning. De hjälper dig med frågor som exempelvis rör sjuklön, föräldrapenning, semesterdagar och traktamente.

Vi rekommenderar dig att ta för vana att titta på din lönespecifikation varje månad i samband med löneutbetalningen. Där finner du information om månadens lön, antal semesterdagar m.m

Hej!

Kul att du är här! Finns det någonting vi kan hjälpa dig med?