Frågor och svar om rekryteringsprocessen

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna vi får kring rekryteringsprocessen och våra tjänster.

Naturligtvis är det svårt att ge ett generellt svar, eftersom varje process skiljer sig från gång till gång beroende på kund och önskemål.

Först och främst gör vi en analys av ditt behov och finns till som ett stöd med våra konsulter. För oss på Poolia är det viktigt att poängtera att vi inte enbart ser till det behov du har idag utan även framåt – allt för att matcha rätt kompetens till ditt företag.

Att vara en långsiktig partner för ditt företags utveckling och kompetensbehov, är en av hörnstenarna i vår verksamhet. Vi kartlägger även vilka resultat varje position ska uppfylla och ger dig ett strategiskt verktyg, en samarbetspartner för framtiden.

Exempel på steg i vår väl beprövade och kvalitetssäkrade rekryteringsprocess

 • Kravprofilering och tidsplan – tillsammans med dig som kund, arbetar vi fram en noggrann kravprofil. Den inkluderar exempelvis arbetsuppgifter, företagskultur och vilken typ av personlighet du söker.
 • Sökning och urval – vi ansvarar för all annonsering i relevanta kanaler, hanterar all administration, svarar på ansökningar, skickar svarsbrev och kallar till intervju.
 • Kompetensintervju – under cirka 1 1/2 timme matchas kandidaten mot kravprofilen och får även information om ditt företag.
 • Första presentation och kundintervju – lämpliga kandidater presenteras för dig och du får möjlighet att själv intervjua samt presentera din verksamhet.
 • Fördjupad kandidatbedömning – kandidater som valts efter kundintervjun genomgår bland annat tester, djupintervju och referenstagning. De som inte är aktuella tackas för visat intresse via mejl från Poolia.
 • Återkoppling och avrapportering – de olika kandidaternas lämplighet presenteras tillsammans med en rekommendation från Poolia.

Läs mer om rekrytering

Vanligtvis tar det mellan 2-6 veckor.

Läs mer om rekrytering

Att man anställer någon som inte tidigare arbetat i företaget och som inte arbetar där i nuläget. Ofta gör man detta för att få in friskt blod, nya ögon, fräscha idéer, synsätt och kompetenser i organisationen.

Läs mer om rekrytering

Har man gjort en genuin behovsanalys är det enklare att utforma en kravspecifikation och det är dessa två punkter, som ligger till grund för den kompetensbaserade rekryteringen. Det kan handla om olika typer av kompetenser man efterfrågar så som värderingar, utbildningar eller speciella erfarenheter.
Läs mer om våra tilläggstjänster och rekryteringsverktyg

Vilka mål har du med ditt företag? Och hur ska du göra för att uppnå dem? Är det arbetskraft som behövs, har Poolia den kvalificerade personal du söker. Vi hjälper dig att säkerställa så rätt personer finns på plats för att kunna genomföra de olika strategiska mål ditt företag har.

Det handlar i mångt och mycket om att rekrytera med ett långsiktigt perspektiv, att skapa utförliga organisations- och rollprofiler och att identifiera vilka förmågor som behövs på sikt, för att kunna genomföra olika strategier.

Strategisk rekrytering kan handla om:

 • Att förstå vad en strategi innebär, vilka insatser som kommer att krävas, vilken kompetens och vilka förmågor som kommer att behövas för att genomföra dem.
 • Utformning av en rekryteringsstrategi som stödjer organisationens mål

Läs mer om vårt erbjudande inom rekrytering

 • Bedömning av personliga förmågor och potential
 • Ledning och genomförande av stora nationella eller globala rekryteringsprogram
 • Skräddarsydd integrering av olika former av sökkanaler Integrerad kandidathantering när det gäller alla de sökkanaler som erbjuds idag
 • Definition av framgångskriterier och introduktionsstöd

Vi har byggt kandidatnätverk sedan 1998 och det är något vi och våra medarbetare brinner för. Det gör vi genom att vara aktiva i sociala medier, egna digitala annonsverktyg för annonsering på sociala medier, LinkedIn men självklart också annonsera våra platsannonser i rätt kanaler för tjänsten. Vi arbetar aktivt med att skapa synlighet för potentiella kandidater och kontinuerligt utvecka vårt arbetssätt samt kanalval.

För närvarande har vi omkring 160 000 aktiva kandidater registrerade i databasen.

Läs mer om vårt erbjudande inom rekrytering

Det kostar cirka 2,5–3 gånger kandidatens månadslön. En del kan tycka att det är dyrt men tänker inte på vad det kan kosta att inte genomföra en rekrytering. Eller att rekrytera fel. Läs vår bloggpost om att rekrytera fel här

Poolia utgår hela tiden från kravprofilen, som sätts samman tillsammans med kunden. All den kompetens som efterfrågas, de specifika önskemål som finns och andra krav matchas mot databasen för att hitta exakt den person som efterfrågas.

Läs mer om rekrytering

Hej!

Kul att du är här! Finns det någonting vi kan hjälpa dig med?