GDPR inom rekrytering och bemanning

GDPR är EU:s nya regelverk för hur hantering av personuppgifter ska ske. Med personuppgift avses all information som kan kopplas till en individ, såsom namn, adress och e-post. När det gäller GDPR inom rekrytering hanterar Poolia dagligen denna typ av personuppgifter, för din trygghets skull helt enligt gällande regler.

Vad är GDPR?

GDPR står för General Data Protection Regulation. Denna förordning började gälla inom EU den 25 maj 2018 och ersätter PUL (Personuppgiftslagen) som tidigare gällt för personuppgiftshantering i Sverige. Alla verksamheter som hanterar personuppgifter måste följa GDPR.

Information som direkt eller indirekt går att koppla till en individ är en personuppgift, och omfattas därmed av GDPR. Exempel på information är kontaktuppgifter, men även bilder, ljudupptagningar, personliga brev, anställningsnummer och IP-nummer.

Syftet med GDPR

GDPR syftar till att ge ökat skydd för den enskilde individen, avseende hanteringen av personuppgifter. Företag som samlar in personuppgifter måste ha individens samtycke och tydligt redovisa syftet med insamlingen. Individen har alltid rätt att utan dröjsmål få ut information om vilka uppgifter som lagras, och har rätt att få felaktigheter korrigerade eller begära att uppgifterna raderas.

För företag innebär GDPR att de behöver en tydlig struktur för hur de hanterar personuppgifter. Exempelvis måste de kunna redovisa vilka uppgifter som lagras och hur länge, vilka system som används, vem som har tillgång till uppgifterna och hur de delas.

Poolia följer GDPR

För oss på Poolia är förtroendet från kandidaterna avgörande. Med stor respekt för deras integritet har vi sedan länge följt PUL och kommer framöver att erbjuda ännu större trygghet kring hanteringen av personuppgifter.

Vi har tagit fram nya, GDPR-anpassade riktlinjer för vår hantering av personuppgifter och säkerställt att alla medarbetare är utbildade och uppdaterade i frågan. Vidare uppdaterar vi alla kundavtal och ser till att alla kandidater lämnar samtycke till att vi får behandla deras personuppgifter.

CV portal

Poolia har lanserat en GDPR-anpassad CV-portal som ersätter mailkonversation med kund gällande kandidater. På en gemensam plattform kan parterna i rekryteringsprocessen samarbeta för att hitta kompetensen de söker. CV-portalen kommer att borga för ett smidigt och säkert samarbete för alla inblandade.

Eget dataskyddsombud

Poolia har tillsatt ett dataskyddsombud som löpande ser till att Poolia arbetar med GDPR inom rekrytering i enlighet med lagar och praxis. Har du frågor kring GDPR är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud på e-postadress: dataskydd@poolia.se.

Checklista

Välj en rekryteringspartner som uppfyller kraven inom GDPR, så kan du som uppdragsgivare känna dig trygg. Följande checklista kan vara till hjälp:

  • Arbetar de enligt GDPR?
  • Tar de kandidaternas integritet på allvar?
  • Vad står det i samarbetsavtalet?
  • Hur utbyter de information med dig?
  • Vilka system används?
  • Hur länge lagras informationen?
  • Kan de möta kandidaternas rätt att ta del av information?

Hej!

Kul att du är här! Finns det någonting vi kan hjälpa dig med?