Inköp & Logistik – Bemanning och rekrytering

Behöver du hjälp med rekrytering och bemanning inom Inköp & Logistik? Vi har lång erfarenhet av bemanning när det gäller chefer och specialister inom Inköp & Logistik. Vi har en kvalitetssäkrad lösning för att förse dig med erfarna personer som framgångsrikt driver inköps- och logistikfrågor.

Bli kontaktad

Att bemanna eller rekrytera inom Inköp

Våra kandidater inom inköp (procurement) är vana vid att snabbt sätta sig in i nya arbetsuppgifter. Kompetensspannet är brett, från förhandlingsförberedelser, styrning av inköpssortiment och förbättring av inköpsrutiner till stöd vid implementering av inköpssystem, styrning av distributionsflöden eller prognostisering.

Värdet av kvalificerad kompetens kan absolut mätas i pengar. Våra inköpskandidater bidrar i denna stund till att effektivisera och minska kostnader i sina företag. Det kan handla om förberedelser vid förhandlingar, förbättringar av inköpsrutiner och stöd vid implementering av nya inköpssystem.

Tjänster vi rekryterar till inom Inköp

 • Assistant Buyer
 • Buyer
 • Inköpsanalytiker
 • Inköpsassistent
 • Inköpschef
 • Operativ inköpare
 • Strategisk inköpare
 • Teknisk inköpare

Att bemanna eller rekrytera inom Logistik

Poolias kandidater inom logistik är vana vid att hitta utvecklingspotential i logistikfunktionen. De bidrar aktivt till att effektivisera logistikkedjan för att trimma både tid och kostnader, för att skapa värde för sina företag.

I kompetensspannet ingår bland annat att hantera logistik mot leverantörer, kommunicera med leverantörer för att förstå behov och planera leveranser, skapa och utveckla processer och rutiner inom organisationen och leverantörsintegration till affärssystem. Vidare kan våra kandidater utföra IT-systeminstallationer, göra lönsamhetsanalyser för hela system och leverantörer, utföra kontinuerliga förbättringsaktiviteter för att minska driftskostnad, budgetplanering, samt utveckla och anpassa processer för att möta förändrade produktions- och affärsbehov.

Tjänster vi rekryterar till inom Logistik

 • Global Supply Chain Manager
 • Logistic Assistant
 • Logistics Coordinator
 • Logistikansvarig
 • Logistiker
 • Materialplanerare
 • Produktionsplanerare
 • Projektledare
 • Strategic Resource Planner
 • Supply Chain Director
 • Supply Chain Manager
 • Supply Chain Planner

Poolia har i 30 år fokuserat på en sak: att rekrytera och bemanna kvalificerad kompetens på tjänstemannaområdet. Denna avgränsning är vår styrka, och har gett oss en gedigen erfarenhet inom en rad specialistområden. Vi förstår företagen och deras affärsvillkor. Och vi vet vad som krävs av individen. Med en kvalitetssäkrad process, modern kandidatwebb, ledande digitala verktyg och en unik urvalsfilosofi levererar vi vad vi lovar. Bemanning av högsta kvalitet.

Behöver du hjälp med rekrytering och bemanning inom Inköp & Logistik? Vi har 15 kontor runtom i landet som kan hjälpa dig att hitta specialisten du söker. Välkommen att kontakta oss.

Hej!

Kul att du är här! Finns det någonting vi kan hjälpa dig med?