Om Poolia

Poolia är ett bemannings- och rekryteringsföretag. Men vi föredrar att se oss som experter på att hitta och matcha kompetens. För det är alltid människorna som gör skillnad. Det är individer som skapar resultat. Rätt individer på rätt plats bygger framgångsrika företag.

Vår styrka

Poolia har i 30 år fokuserat på en sak, att tillsätta kvalificerad kompetens inom tjänstemannaområdet. Denna avgränsning är vår styrka och har gett oss en gedigen erfarenhet inom en rad specialistområden. Vi förstår företagen, deras affärsvillkor och vi vet vad som krävs av individen. Med en kvalitetssäkrad process, ledande digitala verktyg och en unik urvalsfilosofi levererar vi vad vi lovar. Tillsättningar av högsta kvalitet.

Vår filosofi

Kandidatens CV är viktigt, men är inte hela sanningen. Poolias urvalsfilosofi tar därför flera steg längre än vad ett vanligt CV förmår. Vi vet att sammanhanget är avgörande för hur väl en person presterar. Därför genomför vi utförliga tester. Vi identifierar drivkrafter och ambitioner. Hittar den personlighet som bäst matchar förutsättningarna. Först när helhetsbilden är klar föreslår vi inte bara en lämplig individ. Vi föreslår rätt individ.

Vår vision

Worklife of tomorrow

Vår affärsidé

Vi bidrar till våra kunders framgång genom engagerad och kvalificerad kompetens.

Våra ledstjärnor

Poolias ledstjärnor speglar hur vi beter oss – vår kultur. Genom att alltid agera utifrån våra ledstjärnor ska kunder, kandidater och andra intressenter förstå vilka vi är och vad vi står för.

Vår story

År 1989 grundade Björn Örås Ekonompoolen i Stockholm. Tre år senare trädde en ny lagstiftning i kraft som avreglerade marknaden för personaluthyrning. Året efter avreglerades även rekryteringsmarknaden och Björn Örås startade Teknikpoolen. Verksamheterna växte och 1997 togs det strategiska beslutet att utöka Ekonompoolen och Teknikpoolen även med andra yrkesgrupper. Tanken var att skapa en fullsortimentsleverantör inom bemanningsbranschen.

Bolagen slogs ihop och bytte namn till Poolia, och samtidigt förvärvades Kontorsvikarien som bytte namn till Poolia Kontor. 1999 introducerades Poolia på börsen och samma år skapades affärsområdet Juridik, vilket gjorde Poolia först i Sverige med rekrytering och bemanning inom juristtjänster.

Den nya strategin visar sig vara framgångsrik och år 2000 blev Poolia Sveriges mest snabbväxande företag och det tredje största bemanningsföretaget i landet. Samtidigt expanderade verksamheten till Danmark och Finland. Expansionen fortsatte året efter då Poolia förvärvade Competence Sköterskejouren som blev Poolia Vård, och samtidigt etablerade sig i Tyskland genom köpet av företaget A&Z.

År 2002 är marknaden i gungning i efterdyningarna av den spruckna IT-bubblan. En ny strategi, med syfte att återgå till bolagets kärnverksamhet, läggs fram. Poolia ska nu åter enbart fokusera på det som är bolagets hjärta: rekrytering och bemanning av kvalificerade tjänstemän. Den övriga verksamheten, framför allt lager och industri, läggs i ett eget bolag, Uniflex. Poolia Vård och Poolia Doktor blir efter en tid också ett eget bolag, Dedicare.

Båda bolagen delas i ett senare skede ut till aktieägarna. I linje med fokuseringen startas även Poolia Executive Search 2011 samtidigt som bolaget etablerar kontor i Umeå och Sundsvall.

2018 fusioneras Poolia och Uniflex och tillhör nu samma koncern.

I dag är Poolia ett av de mest omtyckta och välkända varumärkena i branschen, med en omsättning kring 600 Msek och 1500 medarbetare i fyra länder. Poolia genomför bara i Sverige mer än 1 000 rekryteringar och 2 200 hyruppdrag per år.

Hej!

Kul att du är här! Finns det någonting vi kan hjälpa dig med?