Inspiration, spaningar & insikter

För att rekrytera högre chefer och styrelser krävs ett specifikt kunnande. Poolia Executive Search AB är specialiserad på rekrytering av ledningspersoner och styrelse där vår gedigna erfarenhet  kan bidra med råd och kunskap vid tillsättning av nya ledare. Nedan finner du inspiration, spaningar och insikter hämtat från våra konsulter som gemensamt har mer än 70 års erfarenhet av executive search och eget ledarskap.