,

Poolia tecknar avtal med Adda Inköpscentral AB (Fd Kommentus) avseende rekryteringstjänster till Sveriges Regioner och Kommuner

Poolias avtal med Adda Inköpscentral AB avseende rekryteringstjänster inom delområde Executive Search – Top Management samt delområde Executive Search – Branschspecifikt träder ikraft i september och gäller i fyra år.

” Vi är oerhört stolta och glada att Poolia Sverige AB blivit tilldelade ett rikstäckande ramavtalsförtroende avseende rekryteringstjänster inom Executive Search – Top Management samt Executive Search – branschspecifika områden som inkluderar Ekonomi/Juridik/HR/Administration, IT samt Teknik/Engineering/Fastighet m.fl och vi bedömer vår potential till 25 MSEK årligen” säger Maja Parker, Bid Manager på Poolia.

Maja Parker fortsätter ”Poolia har det senaste året intensifierat sina ansträngningar mot den offentliga marknaden och vi har den kunskap och erfarenhet som krävs för att kunna tillhandahålla den kompetensförsörjning som efterfrågas av den svenska offentliga sektorn.”