,

PION Group AB – Årsredovisning 2023

Årsredovisning för PION Group AB (publ) avseende räkenskapsåret 2023 finns nu att läsa på bolagets hemsida www.piongroup.se (http://publish.ne.cision.com/l/phwydysjc/www.poolia.se) och i bifogad fil.

Denna information är sådan information som PION Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 april 2024 klockan 07.00 (CEST).