,

Nya VDar för Poolia Sverige AB och Uniflex Sverige AB

För att skapa ännu bättre förutsättningar för ökad tillväxt och höjd marginal omorganiserar Poolia ledningen och utser en VD för Poolia Sverige AB och en för Uniflex Sverige AB. Dessa verksamheter har hittills letts av Koncernchefen för Poolia.

Till VD för Uniflex Sverige AB har Jonas Nilsson utsetts. Han kommer att ansvara för Uniflex svenska affärsverksamhet. Jonas har mångårig erfarenhet från bemanningsbranschen och är idag Marknadsområdeschef på Uniflex.

Till VD för Poolia Sverige AB har Mattias Melander utsetts. Han kommer att ansvara för den svenska delen av Poolias verksamhet inom bemanning, rekrytering och Interim Management. Mattias har mångårig erfarenhet från bemanningsbranschen och är idag Marknadsområdeschef på Uniflex.

Cheferna för Poolias svenska konsult- och rekryteringsverksamhet inom IT, Life-Science, Engineering samt Executive Search kommer fortsatt att rapportera till Koncernchefen Jan Bengtsson.

Förändringen som träder ikraft den 1 januari 2022 kommenteras så här av Jan Bengtsson, Koncernchef Poolia, ”Efter ett år med god tillväxt och vinst är vi nu redo att ta nästa steg i vår tillväxtresa” och han fortsätter, ”Jag är övertygad om att Jonas och Mattias kommer förbättra och vidareutveckla sina respektive verksamheter på ett mycket bra sätt och jag hyser gott hopp om framtiden.”

Denna information är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 oktober 2021 kl. 07.30 (CEST).