,

”Årets ledare” Claes Gellstrup ny VD för Poolia

PION Group utser Claes Gellstrup till ny VD för Poolia.

Poolia är en del av företagsgruppen PION Group som arbetar för att maximera människors och företags förmåga att prestera på högsta nivå genom kompetens, teknik och strategi. PION Group omsätter drygt 2 miljarder SEK årligen, vilket gör gruppen till en av Sveriges största aktörer i kompetensbranschen. Claes Gellstrup har utsetts till ny VD för Poolia i Sverige för att ytterligare accelerera bolagets tillväxt.

”Jag är glad att välkomna Claes som VD för Poolia. Hans erfarenhet och goda ledarskap tillsammans med hans starka drivkraft att skapa tillväxt och goda resultat är viktiga tillgångar för Poolias fortsatta utveckling”, säger Mats Kullenberg, tillförordnad VD och koncernchef för PION Group.

Claes Gellstrup har gedigen erfarenhet från tillväxtbolag. Han har arbetat de sex senaste åren inom PION Group och kommer närmast från rollen som försäljningsdirektör. Nyligen utsågs Claes till styrelseledamot i Kompetensföretagen och han tilldelades tidigare i år priset ”Årets ledare” under Recruitment Awards.

”Jag ser fram emot en spännande och utvecklande resa tillsammans med medarbetare, kunder och kandidater där Poolia befäster positionen som Sveriges ledande kompetensföretag. Poolia kommer att fortsätta bidra till våra kunders framgång genom att hitta rätt kompetens för dagens och framtidens behov”, säger Claes Gellstrup.

Kompetensbranschen omsätter enligt branschorganisationen Kompetensföretagen cirka 50 miljarder kronor årligen i Sverige. Drygt 200 000 individer processades genom branschens bolag under 2022, en ökning med 10% jämfört med 2021.

Denna information är sådan information som PION Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2023 kl. 09:00 CET.