,

Styrelsen i Poolia AB beslutar att återkalla förslaget om utdelning

Styrelsen i Poolia har mot bakgrund av rådande osäkerhet till följd av Covid-19 pandemin beslutat att återkalla förslaget till årsstämman 2020 om utdelning av 0,50 kronor per aktie, totalt drygt 23 miljoner kronor.

”Det är min fasta övertygelse att detta är det bästa att göra nu för att ytterligare förstärka Poolias redan starka finansiella ställning och på så sätt öka bolagets finansiella uthållighet”, säger Björn Örås, styrelseordförande i Poolia.

Denna information är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2020 klockan 18.00 (CEST).