,

PION Group stärker ledningen och rekryterar en CFO

PION Group tar ytterligare ett steg i sin tillväxtresa och stärker ledningen och rekryterar en CFO.

PION Group är på en tillväxtresa och stärker upp ledningen med en CFO. Denne ska stödja ledningen och styrelsen i arbetet med att accelerera tillväxten och förbättra lönsamheten samt bygga skalbara förmågor inom PION Group avseende business controlling, supportfunktionerna och M&A. Rekryteringen kommer att skötas av koncernbolaget Poolia Executive Search AB. Ekonomichef Kent Thudén fortsätter i sin nuvarande tjänst som chef för ekonomiavdelningen och han kommer ha fortsatt fokus på redovisning, koncernkonsolidering, legala och skattemässiga frågor.

Denna information är sådan information som PION Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 december 2022 kl. 06.00 (CET).