,

Pooliakoncernens noterade moderbolag Poolia AB avser att byta namn till PION Group AB

Pooliakoncernen tar ytterligare ett steg i förändringsresan mot att bli konsult och HR-Techföretag och byter namn på det noterade moderbolaget Poolia AB. Som nytt namn föreslås PION Group AB och beslut kommer tas på en extra bolagsstämma i slutet på augusti.

För att tydliggöra koncernens nya inriktning med olika specialiserade varumärken och en breddning av sortimentet mot HR-Tech, konsulttjänster inom bland annat Tech samt strategikonsultverksamhet, har styrelsen kallat till en extra stämma för att namnändra det noterade moderbolaget Poolia AB. Förslag på nytt namn till stämman är PION Group AB. Namnet PION (uttalas ”pajjon”) kommer från ordet pionjär som betyder föregångare, entreprenör och nybyggare.

PION Group kommer vara ett nordiskt bolag som äger, utvecklar och förvärvar företag med fokus på människor. I dagsläget arbetar PION Groups dotterbolag med Konsultverksamhet, Interim Management, Executive Search, HR-Tech samt med rekrytering och uthyrning av personal. Vi är övertygade om att mänskliga resurser kommer fortsätta vara navet i tillväxt för alla företag även i framtiden. Lika övertygade är vi om att ny teknik kommer att förbättra och accelerera människors förmågor i rasande takt. Därför kombinerar vi Human Resources med Tech Resources. 

Koncernens rörelsedrivande Pooliabolag såsom Poolia Sverige AB m.fl. kommer även fortsatt att heta Poolia.

Denna information är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juli 2022 kl. 18.01 (CEST).