,

Poolia AB (publ) – Kommuniké från extra bolagsstämma 2021-10-26

Bolagsstämman i Poolia AB (publ) fattade i dag följande beslut:

Överlåtelse av aktier i dotterbolaget Poolia Syd AB till anställda
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna ett aktieöverlåtelseavtal innebärande en överlåtelse av 5 procent av aktierna i dotterbolaget Poolia Syd AB till tre anställda. Stämman beslutade att köpeskillingen för aktierna ska uppgå till totalt 350 000 kr att erläggas vid tillträdet den 1 januari 2022.

Överlåtelse av aktier i dotterbolaget Poolia Life Science & Engineering AB till anställda
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna ett aktieöverlåtelseavtal innebärande en överlåtelse av 5 procent av aktierna i dotterbolaget Poolia Life Science & Engineering AB till tre anställda. Stämman beslutade att köpeskillingen för aktierna ska uppgå till totalt 1 250 000 kr att erläggas vid tillträdet den 1 januari 2022.

Denna information är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2021 kl. 12:15 (CEST).

  • Poolia AB - Kommuniké från extra bolagsstämma 2021-10-26

    Ladda ner pdf