,

Uniflex och Poolia tecknar ramavtal med Lantmännen avseende bemannings- och rekryteringstjänster

Uniflex och Poolia har tecknat ett ramavtal med Lantmännen för bemannings- och rekryteringstjänster. Avtalet gäller i hela Sverige och sträcker sig över tre år.

– ”Vi är oerhört stolta över att få bli leverantör till Lantmännen och ser fram emot vårt samarbete”, säger Christian Elfver, Senior Key Account Manager på Uniflex och Poolia.

– ”Vi ser fram emot att samarbeta med Uniflex och Poolia. De har visat stor förståelse för våra behov och blir en viktig partner till oss”, säger Ted Kristofferson, Category Manager på Lantmännen.

I avtalet garanteras inget ordervärde men Uniflex och Poolia bedömer potentialen till 25 MSEK årligen.

Denna information är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2019 klockan 13.00 (CEST).

För mer information, kontakta:

Jan Bengtsson, VD Poolia AB
Mobil: +46(0)736 00 68 10
Email: jan.bengtsson@poolia.se                       

Christian Elfver, Senior Key Account Manager, Uniflex Sverige AB
Mobil: +46(0)765 48 63 53
Email: christian.elfver@uniflex.se

Ted Kristoffersson, Category Manager, Lantmännen

Mobil: +46(0)730 66 38 60

Email: ted.kristoffersson@lantmannen.com 

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda och omsätter 45 miljarder kronor på årsbasis. Genom forskning och verksamhet i hela värdekedjan tar vi ansvar från jord till bord. www.lantmannen.se 

Pooliakoncernen arbetar med uthyrning och rekrytering av personal samt med Interim Management och Executive Search. Verksamheten bedrivs under de två varumärkena Poolia och Uniflex. Poolia finns i Sverige, Norge, Finland och Tyskland och arbetar framförallt med personal inom ekonomi, bank/finans, IT, life-science, kontor och administration. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland och arbetar framförallt med personal inom industri, lager, bygg och kundservice. Koncernens moderbolag Poolia AB är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. Bolagen inom den svenska delen av Pooliakoncernen är medlemmar i Almega-Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och/eller Akademikerförbunden.