,

Poolia startar konsultverksamhet inom IT, Life Science och Engineering

Pooliakoncernen breddar sitt tjänsteutbud genom att starta konsultföretaget QRIOS som erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom IT, Life Science och Engineering.

Namnet QRIOS uttalas som och anspelar på engelskans ord för nyfiken; Curious. Namnet QRIOS för även tankarna till Marie Curie som var den första kvinnan (https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Lista_%C3%B6ver_kvinnliga_nobelpristagare&action=edit&redlink=1) som tilldelades ett Nobelpris (https://sv.wikipedia.org/wiki/Nobelpriset) och den första personen som tilldelats Nobelpriset två gånger. Initialt kommer QRIOS bestå av två bolag;

· QRIOS IT AB som tillhandahåller konsulter med kompetens inom bland annat Fullstack-, Frontend- & Backend utveckling, Apputveckling, DevOps, Lösning- och Molnarkitektur, Cybersäkerhet, Data Engineering, AI, ML och Automattestning. VD för bolaget är Stavros Constantinou som har lång erfarenhet av IT-konsultbranschen.
 
· QRIOS Life Science & Engineering AB som tillhandahåller konsulter med bakgrunder som chefer, projektledare och ingenjörer inom bl a kemi- och processindustri, pharma, medtech, biotech, lab, produktion, bygg, energi, miljö och kvalitet samt hjälper verksamheter med rekryteringar inom dessa nätverk. VD för bolaget är Sara Lindström, PhD. Sara har gedigen erfarenhet från forskning, startupvärlden och konsultbolag.
 

Årsomsättningen för den del av Poolia Sveriges verksamhet som nu blir QRIOS uppgår till 150 miljoner kronor. Den verksamhet som är kvar i Poolia kommer att vara specialiserad på Finance, Office och Light Tech. Kostnaden för etableringen av varumärket QRIOS uppgår till två miljoner kronor och kommer belasta resultatet i det fjärde kvartalet 2021.

Jan Bengtsson, Koncernchef Poolia, kommenterar så här; ”I och med denna förändring får vi ett tydligt erbjudande uppdelat i tre plattformar”;

· QRIOS, som erbjuder konsulttjänster inom IT, Life Science och Engineering. På QRIOS hemsida www.qrios.se finns mer information om verksamheten.
 
· Poolia, som erbjuder Rekrytering och Bemanning inom Finance, Office och Light Tech samt Executive Search och Interim Management.
 
· Uniflex, som erbjuder Rekrytering och Bemanning av personal inom industri- och logistiksektorn samt inom kundservice.

Jan Bengtsson, Koncernchef Poolia, fortsätter; ”Med dessa tre plattformar är vi nu formerade för att fortsätta en stabil tillväxtresa och jag ser framtiden an med tillförsikt och nyfiket sinne. För det är som vi säger; QRIOS minds go further.”
Denna information är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 december 2021 kl. 07.00 (CET).