,

PION Group – nytt namn och tillväxtstrategi för ägarbolaget med innehav som QRIOS, Workspace Recruit och Poolia

Nu lanseras PION Group AB (http://www.piongroup.se) (fd Poolia AB), ägarbolaget med innehav som fokuserar på mänsklig kompetens samt tekniska lösningar som förstärker, effektiviserar och utvecklar i syfte att möta behoven på den allt mer digitala arbetsmarknaden.

PION Group är ett tillväxtbolag som skapar synergieffekter mellan portföljbolagen i sfären. Genom att samla data, dela analys och metodik kan både kunder, medarbetare och investerare snabbare uppnå resultat. Idag består PION Group av Poolia, QRIOS Life Scicence, QRIOS IT, QRIOS Management Consulting, Uniflex, Workspace Recruit, Roi Rekrytering och Student Node. PION Group finns i Sverige, Norge och Finland. Bolaget kommer att handlas under namnet PION B på Nasdaq Stockholm. Det finns en tydlig tillväxtambition via förvärv och organisk tillväxt kommande år. 

PION Group verkar för att maximera människors och företags förmåga att prestera på högsta nivå genom kompetens, teknik och insikt. PION Group verkar för att höja konkurrenskraften i samhället genom att accelerera omställning, höja och utveckla kompetens samt optimera den genom att matcha behov med efterfrågade förmågor samt förse marknaden med digitala verktyg och insikter. Huvudägare är tech-koncernen Danir Resources. (https://swe01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdanir.se%2Fen%2F&data=05%7C01%7Csandra.norberg%40hipeagency.se%7C5a09ddebd26446cc7f1008da8cc196fe%7Cbc70871557a04329a2c312afc98a1a82%7C1%7C0%7C637977060356695868%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ioVJLZtARgxFppI3nbRQ4XS57PR7WQw6WZjfURnJC%2Bs%3D&reserved=0)

· Vi vill skapa en stark framtid för såväl företag som resurser på Nordens arbetsmarknad. Med tusentals konsulter och anställda på uppdrag i Nordens näringsliv har vi information som kan sammanställas till insikter om vart vi är på väg. Tillsammans accelererar vi en positiv samhällsutveckling samtidigt som våra egna portföljbolag blir rätt positionerade för uppdrag, säger Lars Kry, styrelseordförande PION Group. 

· Vi är övertygade om att människan kommer att fortsätta att vara navet för tillväxt även i framtiden. Vi är lika övertygade om att ny teknik kommer att förbättra och accelerera människors förmågor i en rasande takt. Det är därför vi kombinerar Human Resources med Tech Resources, fortsätter Lars Kry, styrelseordförande PION Group. 

PION Group representerar 4000 människor som i sin tur levererar mer än 160 000 konsulttimmar i veckan. Utöver den verksamhet som bedrivs i respektive bolag inom gruppen skapas ytterligare värde genom att gruppen kan samla, strukturera och analysera kunskapen som sfären representerar. 

· Inom ramen för PION Group täcker vi arbetsmarknadens behov av resursförsörjning, både ur ett strategiskt och operativt perspektiv, något som gör att vi kan paketera insikter som gör såväl konsulter som företag bättre rustade för framgång, avslutar Lars Kry, styrelseordförande PION Group. 
 

Denna information är sådan information som PION Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 september 2022 kl. 06.00 (CEST).