,

Poolia säljer det tyska dotterbolaget Poolia Deutschland GmbH

Poolia har idag tecknat ett avtal med det tyska bemanningsföretaget Argo Group GmbH som innebär att Argo köper 100% av Poolias tyska bolag.

Köpeskillingen uppgår till 18 MSEK. Resultateffekten inklusive transaktionskostnader uppgår sammanlagt till minus 5 MSEK och kommer att belasta resultatet i det andra kvartalet. Argo Group har möjlighet att använda Poolias varumärke och domän i Tyskland till sista december 2022.

Pooliakoncernens förändringsresa har påbörjats med nya satsningar inom HR-Tech området och konsultverksamhet. Vårt fokus framåt är på våra nordiska marknader i syfte att öka omsättning och vinstmarginal för koncernen.

Vår tyska verksamhet har haft vikande omsättning och svag lönsamhet de senaste åren och då vårt fokus nu är Norden är det bästa för vår tyska verksamhet att de får en hemvist i en tysk koncern.

”Jag är övertygad om att både kunder och medarbetare kommer att trivas hos Argo.” säger Jan Bengtsson VD Poolia och fortsätter, ”Jag är nöjd och tacksam över det starka engagemang våra tyska medarbetare visat senaste tiden och jag är säker på att de kommer fortsätta att utvecklas väl tillsammans med Argo”.

För mer info om Argo Group läs här: https://www.argo.work/

Poolias rådgivare i transaktionen har varit tyska EY och har innefattat M&A-rådgivning samt juridisk rådgivning.

Denna information är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juli 2022 kl. 11.35 (CEST).