,

Poolia AB – Årsredovisning 2021

Årsredovisning för Poolia AB (publ) avseende räkenskapsåret 2021 finns nu att läsa på bolagets hemsida www.poolia.se och i bifogad fil.

Denna information är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 april 2022 klockan 07.00 (CEST).