,

PION Groups kapitalmarknadsdag 2022: Bolaget lanserar en ny strategi där gruppen tar vara på möjligheter i en föränderlig arbetsmarknad och uppdaterar sina finansiella mål

Idag håller PION Group, sin kapitalmarknadsdag och i samband med det presenteras av styrelsen uppdaterade finansiella mål som reflekterar den nya strategin. Bolaget har som mål att uppnå en årlig tillväxt om minst 20 procent och en EBITA marginal om minst 5 procent fram till år 2026.

PION Groups kapitalmarknadsdag inleds med en presentation av bolagets styrelseordförande Lars Kry där han går igenom den nya strategin för bolaget som bygger på tre strategiska områden: People, Strategy och Tech. Detta följs av djupdykningar inom respektive område med ett urval av varumärken som finns inom segmenten idag.

Givet den nya strategin presenterar PION Group uppdaterade finansiella mål som reflekterar bolagets ambitioner framåt. De uppdaterade finansiella målen är:

· Tillväxtmål – Årlig tillväxt om minst 20% inklusive organisk tillväxt och förvärv

· Marginalmål – EBITA-marginal om minst 5 procent
 
· Nettoskuldsättningsmål – Räntebärande skulder om max 2x EBITA beroende på attraktiva förvärvsmöjligheter
 
· Utdelningspolicy – Prioriteten kommande år ligger på att skapa värdetillväxt för aktieägarna genom att självfinansiera en god tillväxt.

”Det är glädjande att kunna presentera PION Group och hur vi ska arbeta framåt med våra portföljbolag inom de strategiska områdena People, Strategy och Tech. Genom vårt tydliga fokus där vårt mål är att växa och stärka gruppens marginal. Ambitionen är att skapa en ledande koncern med fokus på mänsklig kompetens samt tekniska lösningar som effektiviserar och utvecklar en alltmer digital arbetsmarknad”, säger Lars Kry, styrelseordförande i PION Group.

Tid och plats:
15:00-17:30
Valhallavägen 117G, Stockholm

Webbsändning:
PION Group kapitalmarknadsdag webbsänds live för registrerade deltagare klockan 15.00 idag. Länk till webbsändningen finns tillgänglig på följande länk (https://www.youtube.com/watch?v=PpVka_-llv0). En inspelning av kapitalmarknadsdagen samt presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt i efterhand på bolagets hemsida.