,

PION Group AB – Årsredovisning 2022

Årsredovisning för PION Group AB (publ) avseende räkenskapsåret 2022 finns nu att läsa på bolagets hemsida www.piongroup.se och i bifogad fil.

Denna information är sådan information som PION Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 april 2023 klockan 07.00 (CEST).