,

Poolia förvärvar HR-Techföretaget Roi Rekrytering inklusive rekryteringsplattformen Workspace Recruit

Pooliakoncernen tar ytterligare ett steg i förändringsresan mot att bli konsult och HR-Techföretag genom att förvärva HR-Tech företaget Roi Rekrytering och deras rekryteringsplattform Workspace Recruit.

Jan Bengtsson, Koncernchef Poolia, kommenterar; ”Med Roi Rekrytering och Workspace Recruit i vår koncern fortsätter vi vår förändringsresa och erbjuder numer inte bara rekrytering och bemanning genom Poolia och Uniflex, utan även sedan årsskiftet konsulttjänster från QRIOS och nu HR-Tech tjänster från
Roi Rekrytering och Workspace Recruit.”

Roi Rekrytering Sverige AB är ett snabbväxande HR-Techföretag som under de senaste åren investerat stort i sin rekryteringsplattform Workspace Recruit. Workspace Recruit är ett SaaS-verktyg som säljs till små- och medelstora företag för att underlätta deras hantering av sina egna rekryteringar. Arbetssättet är starkt automatiserat men kan även kombineras med kvalificerad rekryteringshjälp från Roi’s egna rekryteringskonsulter.

Poolia AB förvärvar 96,5% av Roi Rekrytering Sverige AB. Tillträdet sker per idag. Köpeskillingen uppgår till 32,5 miljoner kronor varav 17,5 miljoner kronor är hänförligt till rekryteringsplattformen Workspace Recruit och 15 miljoner kronor till Roi’s rekryteringsverksamhet. Den senare har de senaste åren, före investering i Workspace Recruit, haft en genomsnittlig EBIT på närmare 3 miljoner kronor. År 2021 omsatte Roi 24 miljoner kronor med en EBIT på 3 miljoner kronor. Av köpeskillingen erläggs 9,6 miljoner kronor i Pooliaaktier och resterande 22,9 miljoner kronor kontant. Kursen är satt till 19,20 kronor och är baserad på den volymviktade genomsnittliga kursen de senaste tjugo handelsdagarna.

Säljare är ett drygt tiotal delägare varav VD Niclas Wate och ytterligare två nyckelpersoner i företaget kommer behålla 3,5%. Niclas Wate kommenterar, ”Vi har de senaste åren utvecklat en unik SaaS-plattform, Workspace Recruit, för att stödja små- och medelstora företag i sitt rekryteringsarbete. Med Workspace Recruit har våra kunder uppnått upp till 40% tidsbesparing i rekryteringsarbetet jämfört med traditionella metoder. När vi nu är redo att växla upp försäljningen är Poolia den perfekta partnern att ta Workspace Recruit ut till en bredare marknad.”

Jan Bengtsson, Koncernchef Poolia, kommenterar; ” Med vår stora säljkår finns det mycket goda möjligheter att växla upp försäljningen av Workspace Recruit.” Jan Bengtsson, Koncernchef Poolia, fortsätter, ”Även om vi framförallt avser att växa organiskt utesluter vi inte fler förvärv inom konsult- och HR-Techbranschen.”

Denna information är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2022 kl. 07.30 (CET).