Organisation

Poolia ABs roll i koncernen är att arbeta med övergripande policy- och utvecklingsfrågor, koncerngemensamma supportfunktioner och stöd till de operativa enheterna. Varje landschef har fullt ansvar för verksamheten i sitt land vad gäller till exempel försäljning och marknadsföring, affärsutveckling och personalfrågor.

 

Hej!

Kul att du är här! Finns det någonting vi kan hjälpa dig med?