Organisation

Poolia ABs roll i koncernen är att arbeta med övergripande policy- och utvecklingsfrågor, koncerngemensamma supportfunktioner och stöd till de operativa enheterna. Varje landschef har fullt ansvar för verksamheten i sitt land vad gäller till exempel försäljning och marknadsföring, affärsutveckling och personalfrågor.

Vi använder cookies som hjälper oss förbättra din upplevelse på sajten.
För mer detaljer läs här.