Bolagsstyrning

Poolia AB (publ) lyder under svensk lagstiftning och vår bolagsstyrning bygger därtill på bolagsordningen, noteringsavtalet för OMX Nordiska Börs i Stockholm, och andra tillämpliga regler, normer, instruktioner och policies. Från och med 1 juli 2008 tillämpar Poolia “Svensk kod för bolagsstyrning”.

Hej!

Kul att du är här! Finns det någonting vi kan hjälpa dig med?