Second Opinion

Rekryterar ditt företag på egen hand, utan stöd av ett executive search företag? Står ni inför en omorganisation och behöver utvärdera den interna ledarkompetensen eller är det dags för en av era framtida ledartalanger att ta nästa steg och byta roll internt? Då kan Poolia Executive Search Second Opinion vara en lämplig bedömning för just er rekrytering.

Att veta och bedöma vilka ledaregenskaper, drivkrafter, kunskaper och erfarenheter som kommer skapa framgång i en ledarroll kan vara en utmaning. För att stärka ditt beslutsunderlag får du med oss ett externt stöd, där besluten baseras på objektiva fakta.  Genom våra djupintervjuer kombinerat med valida ledarskapstester får du ett gediget underlag. Vi arbetar metodiskt och målinriktat i vår bedömning. Genom våra konsulters långa erfarenhet av ledarurval bidrar vi med ett professionellt stöd där vi kompletterar er egen bild av ledaren med de vetenskapliga tester och kvalitativa djupintervjuer vi utför.

Ger svar på viktiga frågor:

 • Har ledaren förutsättningar att skapa framgång i ledarrollen?
 • Vilka styrkor och utvecklingsområden har ledaren i förhållande till kraven?
 • Vad motiverar ledaren?

Några av de situationer där Second opinion är effektfullt kan vara:

 • När ni rekryterar på egen hand utan stöd av ett executive search företag
 • När ni står inför en omorganisation och behöver utvärdera den interna ledarkompetensen
 • När det är det är dags för en av era framtida ledartalanger att ta nästa steg och byta roll internt

Metod som säkrar kvalitet:

 • Vi arbetar kompetensbaserat och utgår tydligt ifrån kravprofilen när vi bedömer ledarens kompetens
 • Vi sätter samman ett kundunikt upplägg som består av ett eller flera test i kombination med vår kompetens­baserad djupintervju
 • Vi utför djupintervjuerna två executive search konsulter gemensamt. Vi har även en psykolog som kan ge en ytterligare fördjupad bild
 • Ni får en gedigen rapport med beslutsunderlaget sammanfattat samt en muntlig avrapportering
 • Vi använder ledarskapstester som är DNV-GL certifierade med hög reliabilitet och validitet