Transport och logistik

En av våra specialiseringar är rekrytering av ledningspersoner till transport och logistik-branschen. Vårt team har ett väl utvecklat kontaktnät bland alla aktörer och har skaffat sig en djup förståelse för det som är utmärkande för branschen. Vi har sedan vår start 2011 rekryterat över 300 chefer i ledande befattning till dessa och andra branscher såväl inom privata näringslivet som till offentlig sektor.

Intervju med Maria Eriksson, practice leader i branschteamet Transport och logistik

Jag som Practice leader för Transport och logistik har jag under mer än 10 år rekryterat ett stort antal ledningspersoner som har gjort skillnad. Teamet har bland andra rekryterat VD till SL, koncernledningsmedlemmar till en av Sveriges största transportaktör med över 9 000 medarbetare och VD till nationellt åkeriföretag, Maria Eriksson.
– 073 944 50 95 alt. maria.eriksson@poolia.se

Vad gör Poolia Executive Search AB till den bäst lämpade partnern för att rekrytera ledare till transport och logistik?
Vi inom branschteam Transport & Logistik har arbetat mer än 20 år gemensam erfarenhet av chefsrekrytering till branschen. Exempel är allt från VD roller till kollektivtrafik, ledningsgruppsmedlemmar inom trafikledning med över 9 000 medarbetare till ledningspersoner inom återvinning. Detta har resulterat i ett väl utvecklat nätverk av kandidater och tipsgivare men också en hög förståelse för vilket ledarskap som krävs för att skapa framgång.

Vad ser du för trender kring ledarförsörjning framåt inom transport och logistik?
Transportsektorn befinner sig i ett stort teknikskifte. Den ökade digitaliseringen har inneburit förändringar som självkörande fordon och en alltmer digitaliserad produktion och service. Det som tidigare sågs som en utopi är nu verklighet.

Frågan som väcks är – med den starka utveckling som sker i branschen med nya möjligheter, en snabb förändringstakt och stort behov av nya kompetenser – vad ställer det för krav på ledarskapet? Helt säkert behöver vi en helt ny sorts ledare.

Förutom att vara ledare och föredöme för organisationen kommer det att ställa krav på nytänkande och en kunskap inom digitalisering med ett stort mod att ligga i framkanten av utvecklingen och våga testa nya sätt. Också förmågan att rekrytera och attrahera de specialister som kommer vara med och forma framtiden blir avgörande för en framgångsrik ledare. Och i det att leda, utveckla och behålla dessa specialister och skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke.

Det kräver ett annorlunda ledarskap än vi har sett hittills och en helt annan bas att rekrytera ifrån.  Då huvudkontoret där högsta cheferna är placerade inte alltid ligger på samma plats som logistikanläggningarna så är det viktigt att kunna leda på distans. Då många företag i branschen är globala så är det även viktigt att kunna hantera de speciella förutsättningarna.

Vilken typ av uppdrag har ni gjort och gör?
Vi har rekryterat de högsta ledningsnivåerna till både privata näringslivet, stora regioner, kommuner, affärsnära myndigheter och statliga bolag nationellt. En relativt stor del är inom kollektivtrafik eller samhällsnyttiga transporter – både till huvudmän som t.ex. SL och Trafikverket men även entreprenörer inom både väg- och spårbunden trafik. Andra roller har varit ledningspersoner inom annan logistikintensiv verksamhet så som e-handelsföretag, återvinning samt tillverkningsindustrin.

Vad är teamets största styrka?
Vi har i teamet mer än 30 års erfarenhet av chefsrekrytering av ledande befattningar till transport och logistikbranschen. Genom vår långa erfarenhet och vårt nätverk kan vi bidra med kunskap kring vad som krävs av en ledare för att lyckas inom branschen. Vi har också en stor kunskap om var bästa ledarna finns och sist men inte minst, hur vi attraherar dem.

Vi mäter efter varje rekrytering i vilken grad kunden är nöjd med vårt samarbete och vår leverans. Vi har i genomsnitt fått 4.9 av 5 möjliga poäng och är mycket stolta över att vi är en samarbetspartner som fokuserar på att leverera kvalitet!

Det är otroligt spännande att få vara en del av detta och jag och teamet ser fram emot möjligheten att få hjälpa dig med din nästa chefsrekrytering och få stödja dig i att göra skillnad för din organisation.

Förutsättningar i branschen

Transport och logistik är en allt viktigare del i dagens moderna samhälle.
E-handeln har stark tillväxt. Händelser som Covid-19 i kombination med möjligheterna med digitaliseringen har drivit på utvecklingen. Krav på hållbara transporter är en annan faktor som driver på utvecklingen och med det modernisering av allt från fordon till bränslen. Kunderna har lärt sig att de kan välja när och till vilken adress de vill ha sina leveranser och detta med allt säkrare prognos när det gäller leveranstid.

Vi ser fram emot att prata med dig

Är du intresserad av hur vi kan hjälpa dig? Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss så fort vi kan.

Hej!

Kul att du är här! Finns det någonting vi kan hjälpa dig med?