Idéburna organisationer

En av våra specialiseringar är rekrytering av ledningspersoner till idéburna organisationer. Vårt team har ett väl utvecklat kontaktnät och har skaffat sig en djup förståelse för det som är utmärkande för sektorn. Vi har sedan vår start 2011 rekryterat framgångsrika ledare till viktiga idéburna organisationer.

Intervju med Maria Eriksson, practice leader i branschteamet Idéburna organisationer

Jag som practice leader för sektorn Idéburna organisationer har rekryterat över sextio ledare till segmentet. Jag har även själv varit och är engagerad i idéburna organisationer, bland annat som volontär i BRIS under sju år, styrelsemedlem och styrelseordförande styrelsen för ESK (Sveriges Executive Search konsulter) och som scoutledare. För mig är det viktigt att göra skillnad! Att få arbeta med att tillsätta ledare som bidrar med framgång till denna demokratiska sektor som gör en ofantlig nytta i välfärdssamhället ger mig extra energi, Maria Eriksson.
– 073 944 50 95 alt. maria.eriksson@poolia.se

Vad gör Poolia Executive Search AB till den bäst lämpade partnern för att rekrytera ledare till idéburna organisationer?
Sedan vi startade Poolia Executive Search AB 2011 har vi rekryterat över 140 chefer i ledande befattningar till idéburna organisationer.  Det ger oss en djup förståelse för det som kännetecknar sektorn och vilket ledarskap som skapar framgång specifikt.

Att vi också arbetar två seniora executive search konsulter med stor erfarenhet av ledarrekrytering till sektorn i varje uppdrag och dessutom med en specialiserad researcher inom sektorn ger en enorm kraft.

Teamets passion för att rekrytera till sektorn är avgörande och ger oss idag mycket nöjda uppdragsgivare. Det är helt enkelt oerhört givande att få tillsätta några av Sveriges bästa ledare till denna viktiga sektor och starkt få bidra till välfärden i Sverige.

Vad ser du för trender kring ledarförsörjning framåt inom idéburna organisationer?
Vi ser att antalet engagerade både ideellt och som anställda i idéburna organisationer ökar i Sverige idag! I Sverige idag attraheras man till en arbetsgivare med sunda värderingar och som tar ett socialt ansvar. Vi har för tionde året i rad genomfört den gedigna marknadsundersökningen Kompetensindikatorn. Där frågar vi arbetstagare om vad som attraherar till en arbetsgivare.

Vi kan där se att dessa faktorer ökar för varje år och toppar önskelistan! Idéburna organisationen har framtiden för sig.

Vi kan se att önskan om utvecklingsmöjligheter är mer och mer framträdande när vi intervjuar ledarkandidater. Ledarrollen inom idéburna organisationer erbjuder ett komplext, spännande och utmanande uppdrag där man får utveckla sitt eget ledarskap. Att också få bidra till samhällsnytta upplevs hos ledare idag viktigare och viktigare. Allt detta får man som ledare inom idéburna organisationer!

När vi kontaktar potentiella kandidater idag märker vi att det finns ett stort intresse för ledarroller inom segmentet! Inte bara från ledarkandidater som arbetar inom sektorn idag utan från andra sektorer – både offentliga verksamheter men även privata näringslivet! Det ger en enorm potential att tillsätta några av Sveriges bästa ledare till sektorn!

Vilken typ av uppdrag har ni gjort och gör?
Vi har rekryterat de högsta ledningsnivåerna inom segmentet så som branschorganisationer, ideella föreningar, idrottsföreningar, idéburna privata aktörer, stiftelser och stiftelser. Det är allt från VD, generalsekreterare, kanslichefer och andra ledningspersoner. Det omfattar allt från organisationer med över fem miljoner medlemmar till viktiga branschorganisationer med fokus på att bidra med etik, tydlig reglering och skapa förutsättningar för de medlemmar och den bransch man verkar för. Men även viktiga verksamheter som verkar för de individer i samhället som är i starkt behov av extra stöd.

Vad är teamets största styrka?
Vi har i teamet mer än 25 års gemensam erfarenhet av rekrytering av ledande befattningar till segmentet. Vi har också själva varit aktiva i idéburna organisationer. Det gemensamma i vårt team är att vi starkt drivs starkt av att tillföra samhällsnytta.

Genom vår långa erfarenhet och vårt stora engagemang bidrar vi med kunskap kring det som är unikt vid rekrytering till sektorn och skapar trygghet för våra uppdragsgivare. Med den långa erfarenheten har vi också ett stort nätverk av kandidater och källor och kan vara både rådgivande och också utmana.

Vi mäter efter varje rekrytering i vilken grad kunden är nöjd med vårt samarbete och vår leverans. Vi som team har i genomsnitt fått 4.9 av 5.0 möjliga poäng och är mycket stolta över att vi är en samarbetspartner som fokuserar på att leverera kvalitet! Våra uppdragsgivare beskriver speciellt att vi har en unik förmåga att förstå den ledarroll vi rekryterar till. Man säger också att vi har en unik förmåga att attrahera just de kandidater som skapar framgång.

Genom vår långa erfarenhet av rekrytering av ledare till segmentet kan vi bidra med kunskap kring det som är unikt vid rekrytering till idéburna organisationer. Vi förstår vilket ledarskap som behövs för att skapa framgång och vilka drivkrafter som är avgörande hos en ledare inom sektorn.

Med den långa erfarenheten har vi också ett stort nätverk av kandidater och källor och har en hög förmåga vara rådgivande åt och också utmana våra uppdragivare.

Förutsättningar i branschen

Sverige har höga ambitioner för välfärden. För att uppfylla dessa krävs att resurser från alla samhällets sektorer mobiliseras.

Den idéburna sektorn är viktiga aktörer i välfärdssystemet. Den omfattar verksamheter som bygger på demokratiska värderingar och gynnar samhälls- eller medlemsintresset.

Den berör och engagerar på något sätt majoriteten av oss som bor och lever i Sverige.  I Sverige finns idag 21 000 idéburna organisationer – varav 14 000 ideella föreningar

Sverige förtjänar att få Sveriges bästa ledare till denna viktiga sektor!

Vi ser fram emot att prata med dig

Är du intresserad av hur vi kan hjälpa dig? Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss så fort vi kan.

Hej!

Kul att du är här! Finns det någonting vi kan hjälpa dig med?