Hälso- och sjukvård

En av våra specialiseringar är rekrytering av ledningspersoner till hälso-och sjukvård. Vårt team har ett väl utvecklat kontaktnät bland alla aktörer och har skaffat sig en djup förståelse för det som är utmärkande för branschen. Vi har sedan vår start 2011 rekryterat över 300 chefer i ledande befattning till dessa och andra branscher såväl inom privata näringslivet som till offentlig sektor.

Intervju med Catharina Nordlander, practice leader i branschteamet Hälso- och sjukvård

Jag som practice leader för Hälso- och sjukvård har själv varit ledare i många år inom branschen. För mig är det en förmån att få göra skillnad! Att få arbeta med att tillsätta ledare som bidrar till att skapa ännu bättre förutsättningar för medarbetare och patienter gör mig stolt och varm i hjärtat, Catharina Nordlander.
– 070 729 96 44 alt. catharina.nordlander@poolia.se

Vad gör Poolia Executive Search AB till den bäst lämpade partnern för att rekrytera ledare till hälso- och sjukvård?
Teamet har med än 15 års arbete med ledarrekrytering till Hälso- och sjukvårdssektorn och egen ledarerfarenhet ett unikt kontaktnät och ett unikt kunnande om sektorn. Sedan bolaget startade har vi rekryterat över 150 chefer och ledare till Hälso- och Sjukvårdssektorn. Vi brinner för att vara med och bidra till att patienter och medarbetare inom Hälso- och sjukvårdssektorn får de allra bästa ledarna för det livsviktiga arbete som utförs.

Vad ser du för trender kring ledarförsörjning framåt inom hälso- och sjukvård?
Intresset för hälso- och sjukvård ökar generellt i samhället, inte minst har pandemin satt ljuset på det fantastiska arbete som utförs inom vården. Fler och fler vill vara en del av lösningen och ansökningarna till utbildningar inom sektorn ökar.

Vi märker också att ledarskapet lockar i högre utsträckning idag och det gäller såväl inom offentlig som privat vård. Allt fler människor vill bidra till samhällsnyttan och söker sig till områden där de kan göra skillnad och bidra till allas vår välfärd.

Vilken typ av uppdrag har ni gjort och gör? 
Vi är väldigt stolta och tacksamma över att ha fått förtroendet att rekrytera ledare till flera olika delar inom Hälso- och sjukvårdssektorn. Det kan handla om Hälso- och sjukvårdsdirektörer, Sjukhusdirektörer, Verksamhetsområdeschefer, FoUU direktörer, Ekonomidirektörer och VD för att nämna några. Både inom offentlig och privat sjukvård. Vi jobbar över hela landet och rekryterar ledare från både Sverige och internationellt.

En ledare inom Hälso- och sjukvårdssektorn behöver besitta många talanger, det är en förmån att få träffa så många fantastiskt begåvade och engagerade människor som vi får göra under rekryteringsprocesserna.

Vad är teamets största styrka?
I teamet har vi lång erfarenhet av att ha arbetat både med och inom Hälso- och sjukvårdssektorn. Vi har ett stort och brett kontaktnät på alla nivåer inom sektorn. Dessutom har vi stor passion för det livsviktiga arbete som utförs inom sektorn och vi vill vara med och bidra till att de bästa ledarna skapar goda förutsättningar för professionen och patienterna. Det känns enormt viktigt!

Teamet har ett unikt kontaktnät och branschkännedom. Vi har förtroendefulla relationer och genuin passion för att bidra till att hitta de allra mest lämpade ledarna vid varje rekrytering. Branschen ligger oss mycket varmt om hjärtat och vi gör vårt yttersta för att bidra till den kritiska verksamhet som bedrivs.

Vi har egen mångårig ledarerfarenhet och kan fungera som bollplank både för uppdragsgivare och kandidater såväl inför, under och efter en rekrytering. Vi har erfarenhet från branschen och vi följer med stort intresse vad som händer inom Hälso- och sjukvården i stort och hur det går för våra uppdragsgivare och ledare.

Vi jobbar alltid i team om minst 3 personer i varje uppdrag. Vi har en struktur och metod som fungerar väldigt väl. Våra uppdragsgivare uppmanas att bedöma kvaliteten på vårt arbete och vi är stolta över att i genomsnitt få 4.9 av 5.0 möjliga poäng.  Vi får ofta höra att vi visar ett anmärkningsvärt engagemang både från uppdragsgivare och kandidater.

 

Förutsättningar i branschen

Välfärdens kompetensförsörjning är en av det kommande decenniets viktigaste frågor för Sveriges kommuner och regioner. För att klara kompetensförsörjningen behöver kommuner och regioner fortsätta att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens.

Den demografiska utvecklingen visar att vi är fler som lever längre och får ökat behov av sjukvård. Samtidigt minskar antalet medarbetare inom vården och nuvarande antal utbildningsplatser räcker inte för att kompensera behovet av arbetskraft.  För att vi fortsatt ska kunna behålla vår nuvarande standard inom hälso- och sjukvård behövs fram till 2030 ca 200 000 nya medarbetare  till sjukvården .

Det behövs fler utbildningsplatser för att vi ska klara den rekryteringsutmaning som vården står inför. Teknikutveckling, nya behandlingsmetoder och olika sätt att organisera vården kommer också att ha stor betydelse.

Svensk hälso- och sjukvård håller hög standard, vetenskapliga framgångar i kombination med teknisk utveckling möjliggör allt mer avancerad och framgångsrik behandling av sjukdomar. Sveriges framgångsrika prestationer bekräftas även i internationella jämförelser, i synnerhet när det gäller medicinska resultat, där Sverige hamnar i toppen bland rikare länder.

Att ställa om arbetssätten för att få till stånd ett effektivare resursutnyttjande kommer att bli avgörande om svensk hälso- och sjukvård ska vara hållbar för framtiden. Bland annat pekar utredningen Effektiv vård (SOU 2016:2) på ett behov av både ändrad organisering och arbetssätt, något som kommer att ställa höga krav på sjukvårdens framtida ledare.

Vi ser fram emot att prata med dig

Är du intresserad av hur vi kan hjälpa dig? Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss så fort vi kan.

Hej!

Kul att du är här! Finns det någonting vi kan hjälpa dig med?