Det är nu fyra år sedan Poolia Executive Search AB fick uppdraget att rekrytera en ny VD till vårdbolaget TioHundra AB i Norrtälje. Det var en viktig roll och ett uppdrag som krävde stor förståelse för organisationen och dess utmaningar. Med Poolia Executive Search ABs kunskap och långa erfarenhet headhuntades Peter Graf – en engagerad och passionerad ledare som var redo för utmaningen. Fyra år senare talar resultatet för sig själv – genom bland annat Peters tydliga ledarskap har sjukhuset utsetts till Sveriges bästa akutmottagning.

– För att verkligen förstå vårdbolaget TioHundra lade vi mycket fokus på att fördjupa oss i deras utmaningar och företagskultur. Det är ett företag som bygger mycket på nytänkande samt innovation. Vi lyssnade därför inte bara in deras behov utan utmanade också dem – för att kunna ge dem råd och hitta en passande kandidat att leda dem framåt. Vår kompetens bygger på många års erfarenhet där vi lägger stor omsorg vid grundanalysen av personen, både ledaregenskaper, erfarenheter och motivation, säger Maria Eriksson, VD & Partner på Poolia Executive Search AB.

Under Poolia Executive Search ABs omfattande genomlysning av kandidatmarknaden var det ett namn som återkom – Peter Graf.

– I första mötet med Peter gick det inte att ta miste på hans engagemang, passion och intresse för uppdraget. Han brann för utveckling och hade viljan att göra gott för samhället, med flera högt värderade egenskaper som en stark moralisk kompass och ett fint värderingsstyrt och tillitsfullt ledarskap. Vi såg med andra ord ganska snart en superstar i honom, skrattar Maria Eriksson.

– För oss handlar det om att hitta en match mellan en kandidat och kunds förutsättningar och ambitioner. Vårt mål är alltid att föreslå kandidater som kommer att tillföra verksamheten något och leda till ökad framgång. Det handlar om att sätta din framgång först. Vi förstod snabbt att Peter var en person som skulle sätta TioHundras och medarbetarnas framgång först. Vi är därför väldigt glada över att se det resultat Peter varit med och bidragit till, fortsätter hon.

I den senaste nationella patientenkäten, med hela 17 000 svaranden, framgår det att Norrtälje sjukhus har Sveriges bästa akutmottagning.

– Vi har ett gott lokalt ledarskap som lyckats attrahera och behålla våra fantastiskt duktiga och motiverade medarbetare. Många har jobbat på akuten under lång tid vilket skapar stabilitet, trygghet och god arbetsmiljö. Ett snabbt och proffsigt agerande är A och O på alla akutmottagningar. Kvalitet, säkerhet och nöjda patienter skapar stolthet och trygghet hos medarbetare och chefer och gör att man trivs på jobbet. Det har vi lyckats med på Norrtälje sjukhus, säger Peter Graf, vd på vårdbolaget TioHundra AB.

Peter Graf menar att framgången berott på flera viktiga faktorer och han delar gärna med sig av tankar och erfarenheter av ledarskap.

– Vi satte upp tydliga mål för verksamheten och skapade uppslutning och förståelse kring dessa. Det är viktigt att inte slarva med att förankra nya arbetssätt eller förändringar i verksamheten innan beslut fattas. Prioritera också att lägga energi på att jobba med innovation och ständiga förbättringar. Och sist, men inte minst, är det viktigt att berätta om allt positivt som uppnåtts och lyfta fram duktiga medarbetare i alla lägen. Sprid alla goda exempel på ett systematiskt sätt. Jag blir överlycklig när medarbetare och chefer får glädjas åt allt bra vi levererar, säger Peter Graf och leende.

– Resultatet talar för sig själv. TioHundra har mycket högt medarbetarindex, bland de högsta i landstinget och verksamheten har verkligen lyckats. Hans energi och stolthet när han pratar om sitt uppdrag och vad organisationen har åstadkommit går inte att ta miste på, avslutar Maria Eriksson.