Poolia finns nu på Höglandet med kontor i Nässjö

Kontakta oss när du behöver hjälp med rekrytering eller bemanning.

På Småländska Höglandet görs många stora satsningar med utbyggnation på befintliga företag. Flera nyetableringar väljer att lägga sina verksamheter på Höglandet och i Nässjö som är en strategisk knutpunkt i Sverige.

Poolia är en stabil samarbetspartner som ni företagare kan vända er till när verksamheten är i behov av kvalificerad kompetens. Rätt personal på rätt plats ger effektivitet och ökad lönsamhet, medan det motsatta skapar stor oreda och kostnader. Boka ett möte med mig redan idag, det kommer vara väl investerad tid för er organisation, hälsar kundansvarig Tony Cimen!

Tony Cimen

Kundansvarig Nässjö / Höglandet
0707 19 11 19
tony.cimen@poolia.se

Varför Höglandet och Nässjö?

Enligt Poolia Jönköpings VD Jennie Lööf har Poolia sedan länge arbetat med rekrytering och konsultlösningar i Nässjö med omnejd, men vi har känt av en ökad efterfrågan på våra tjänster på den lokala marknaden. Det finns ett behov av att arbeta ännu närmare våra kunder på Höglandet och därför satsar vi på ett kontor i Nässjö. Vi erbjuder kvalificerad kompetens inom specialistområdena ekonomi, sälj & marknad, inköp & logistik, HR & lön samt chefsrekrytering. Vi ser också en stor möjlighet att hjälpa våra kunder vid behov av interim chefs- och specialistkompetens.

Behöver du hjälp? Ring Poolia

Nässjö

Mellangatan 2
571 41 Nässjö

Telefon: 0707-19 11 19

Nässjö

Mellangatan 2
571 41 Nässjö

Telefon: 0707-19 11 19

Lovisa Sandell

Tony Cimen