QRIOS etablerar partnerskap med Karolinska Institutet Science Park och A Working Lab

Som ett led i QRIOS-bolagens fortsatta specialistsatsning går QRIOS Life Science & Engineering AB och QRIOS IT AB in som exklusiv samarbetspartner med Karolinska Institutet (KI) Science Park och A working Lab (AWL) för att tillhandahålla konsult- och rekryteringstjänster till anslutna företag från 1:a september 2022.

”KI Science Park och AWL med samarbetsföretag passar väl in i med QRIOS-bolagens specialisering och vi ser fram emot ett långsiktigt och spännande samarbete”, säger VD för QRIOS IT AB Stavros Constantinou.

”Hos KI Science Park och A working Lab (AWL) finns en samverkans- och tillväxtmiljö för kunskapsintensiva företag vilket tillför ett nätverk av potentiella kunder helt i linje med QRIOS-bolagens marknad”, säger VD för QRIOS Life Science & Engineering AB Sara Lindström, PhD.