Poolia stärker sin strategiaffär genom att starta QRIOS Minds Insights AB

I linje med Poolias nya inriktning med olika specialiserade varumärken och en breddning av sortimentet mot HR-Tech, konsulttjänster och strategikonsultverksamhet, startar Poolia nu ett nytt strategi- och managementkonsultbolag, QRIOS Minds Insights AB.

QRIOS Minds Insights tar fasta på den ökade efterfrågan på den typ av management- och strategikonsulttjänster som stärker företagen inom områdena People & Business Management. QRIOS Minds Insights erbjuder konsulter med spetskompetens inom Affärs- och HR-strategi, HRIS/Ed-Tech och Learning.

”Givet det förändringstryck som digitalisering, kompetensbrist, global konkurrens och hållbarhet skapar, är det verksamhetskritiskt att utforma strategier för att stärka och förflytta verksamhetens förmågor och kompetens för fortsatt tillväxt och konkurrenskraft. Idag är det tydligt att dessa affärskritiska frågor ligger mycket högt hos ledning och ägare. Genom att vi har spetskompetens inom Affärsstrategi, HR-strategi, Learning/kompetensutveckling samt HRIS/ED-Tech har vi förmågan att vara kundernas helhetspartner för att förflytta och stärka verksamheten och dess anställda”, säger Christian Castwall, VD på QRIOS Minds Insights AB.

”I den affärsinriktning vi nu tar är etableringen av QRIOS Minds Insights AB mycket viktig. Genom etablering av denna verksamhet tar vi en position på marknaden där vi fullt ut kan stödja våra kunder i deras utveckling för stärkt konkurrenskraft – från strategi till rätt bemanning med kompetenta medarbetare och konsulter. Att Christian med sin långa erfarenhet av strategi- och managementkonsulting tar VD-rollen känns mycket bra och vi ser fram mot kraftig tillväxt i denna del av verksamheten” säger Jan Bengtsson, koncernchef Poolia AB.