Poolia tecknar avtal med Statens inköpscentral via Kammarkollegiet avseende bemanningstjänster för yrkesområdena Kontorstjänster och IT-tjänster

Poolias avtal med Statens inköpscentral via Kammarkollegiet avseende bemanningstjänster för yrkesområdena Kontorstjänster och IT-tjänster träder ikraft omgående och gäller i två år, med möjlighet till förlängning i upp till två år.

”Vi är mycket stolta och glada att Poolia Sverige AB blivit tilldelade ett rikstäckande ramavtalsförtroende inom såväl Kontorstjänster som IT-tjänster och vi bedömer vår potential till 20 MSEK årligen” säger Maja Parker, Bid Manager på Poolia.

Maja Parker fortsätter ”Poolia har det senaste året intensifierat sina ansträngningar mot den offentliga marknaden och vi har den kunskap och erfarenhet som krävs för att kunna tillhandahålla den kompetensförsörjning som efterfrågas av den svenska offentliga sektorn.”