Pooliaaktien

Poolia introducerades på Stockholmsbörsen den 23 juni 1999. Aktiekapitalet uppgick per den 31 december 2017 till 3 424 399 kronor fördelat på 17 121 996 aktier, varav 4 023 815 aktier av serie A och 13 098 181 aktier av serie B. Varje aktie äger lika rätt till bolagets tillgångar och vinst. Aktie av serie A berättigar till en röst och aktie av serie B till 1/5 röst.

Idag är Pooliaaktien noterad på NASDAQ OMX Stockholm under beteckningen POOL B. En börspost omfattar 1 aktie och kvotvärdet är 20 öre.

Bolagets största aktieägare, Björn Örås, hade vid 2017 års utgång 70,36 procent av rösterna och 42,49 procent av kapitalet. Björn Örås är också styrelseordförande i Poolia AB. Ingen övrig aktieägare hade ett innehav som motsvarade ett röstetal på 10 procent eller mer.

Se aktiekursen här

Hej!

Kul att du är här! Finns det någonting vi kan hjälpa dig med?

Vi använder cookies som hjälper oss förbättra din upplevelse på sajten.
För mer detaljer läs här.