Pooliaaktien

Poolia introducerades på Stockholmsbörsen den 23 juni 1999. Aktiekapitalet uppgår till 9 427 892 kronor fördelat på 47 139 460 aktier, varav 10 864 300 aktier av serie A och 36 275 160 aktier av serie B. Varje aktie äger lika rätt till bolagets tillgångar och vinst. Aktie av serie A berättigar till en röst och aktie av serie B till 1/5 röst.

Pooliaaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap, under beteckningen POOL B. En börspost omfattar 1 aktie och kvotvärdet är 20 öre.

Bolagets största aktieägare, Danir Resources AB, innehar 71,93 procent av rösterna och 46,05 procent av kapitalet. Ingen övrig aktieägare har ett innehav som motsvarar ett röstetal på 10 procent eller mer.

Se aktiekursen här

Ägarförteckning, fullständig – POOLIA AB (PUBL) per 2021-12-30 – De 10 största ägarna

Namn Antal AK A Antal AK B Innehav (%) Röster (%)
DANIR RESOURCES AB 10 864 300 10 844 757 46,55 72,33
AB TRACTION 0 3 315 673 7,11 3,68
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 0 3 263 907 7,00 3,62
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 0 1 809 057 3,88 2,01
KRISHAN, THOMAS 0 1 701 756 3,65 1,89
SEB LIFE INTERNATIONAL ASSURANCE 0 1 089 947 2,34 1,21
NORDEA NORDIC SMALL CAP FUND 0 580 221 1,24 0,64
STILLSTRÖM, ANN 0 500 000 1,07 0,55
UNGER, JOHAN 0 447 675 0,96 0,50
WATTIN, JOHN 0 421 990 0,90 0,47
Summa de 10 största ägarna 10 864 300 23 974 983 74,70 86,91
Summa övriga aktieägare 0 11 797 585 25,30 13,09
Summa 2021-12-30 10 864 300 35 772 568 100,00 100,00

Hej!

Kul att du är här! Finns det någonting vi kan hjälpa dig med?