Pooliaaktien

Poolia introducerades på Stockholmsbörsen den 23 juni 1999. Aktiekapitalet uppgår till 9 327 374 kronor fördelat på 46 636 868 aktier, varav 10 864 300 aktier av serie A och 35 772 568 aktier av serie B. Varje aktie äger lika rätt till bolagets tillgångar och vinst. Aktie av serie A berättigar till en röst och aktie av serie B till 1/5 röst.

Pooliaaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap, under beteckningen POOL B. En börspost omfattar 1 aktie och kvotvärdet är 20 öre.

Bolagets största aktieägare, Björn Örås, innehar 69,76 procent av rösterna och 41,57 procent av kapitalet. Björn Örås är också styrelseordförande i Poolia AB. Ingen övrig aktieägare har ett innehav som motsvarar ett röstetal på 10 procent eller mer

Se aktiekursen här

Hej!

Kul att du är här! Finns det någonting vi kan hjälpa dig med?

Vi använder cookies som hjälper oss förbättra din upplevelse på sajten.
För mer detaljer läs här.