Statliga personaluthyrningsavtalet

Poolia Sverige AB har åter fått förtroendet att leverera bemanningstjänster till Svenska staten. Avtalet avser personaluthyrning inom kontorsadministration och löper t.o.m. mars 2015 med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Vi är mycket stolta över att vara ramavtalsleverantör till Svenska staten

Poolia har mer än 15 års erfarenhet av att leverera kompetenta konsulter till våra statliga verk och myndigheter. Vi är därför stolta över att få fortsätta denna tradition! Vi har kontor från Umeå i norr till Malmö i söder, och därför mycket god lokalkännedom och kunskap om varje regions utmaningar. I vår kandidatbank har vi ca 300 000 registrerade kompetensprofiler.

Under mer än 20 år har vi arbetat med uthyrning och rekrytering av kvalificerade tjänstemän inom alla nivåer – från kontorsassistenter till specialister och chefer. Vår långa erfarenhet gör att vi är lyhörda, snabba, och att du får medarbetare som kan börja jobba hos dig direkt. Har du inte anlitat oss tidigare kommer du att märka en sak till. Vårt engagemang. Vi gör alltid vårt yttersta för att göra ett bra jobb och det visar sig på ett tydligt sätt - du får medarbetare som tillför, inte bara utför.

Adress för avropsförfrågan är: stat@poolia.se
För avtal och prislistor hänvisar vi till www.avropa.se


Ramavtalsansvarig: Anna Johansson
E-post: anna.johansson@poolia.se
Telefon: 08-555 651 76

Behöver du hjälp? Ring Poolia! 0770-111 222 info@poolia.se