Behöver du hjälp inom HR?

Vi hjälper dig med specialistkompetens i hela Sverige! Kontakta oss så berättar vi mer.

Ring: 0770-111 222

Bemanning & Rekrytering inom HR

I arbetslivet är de anställdas kompetens och engagemang helt avgörande för en organisations framgång. Personalfrågor är därför en viktig strategisk resursfråga. Tack vare lång erfarenhet, personligt engagemang och beprövade urvalsprocesser kan vi på ett effektivt sätt hitta rätt HR-kompetens till din organisation – helt enkelt för att vi är specialister på rekrytering och konsulttjänster inom HR.

Poolia fungerar som ett komplement till din HR-avdelning och arbetar med bemanning på administrativ, operativ och chefsnivå. På Poolia är det alltid specialister som rekryterar specialister. Det gäller i synnerhet HR som är vårt eget specialistområde. Vi har ett stort och brett nätverk av kvalificerade tjänstemän och erbjuder välutbildad och erfaren personal inom bland annat följande yrkesroller:

  • Rekryterare
  • HR-specialister
  • Personalchefer
  • Personaladministratörer

Välkommen till Poolia HR!

Behöver du rekrytera eller hyra en konsult? Kontakta då vår Affärsområdesansvarig, Ann-Catrine Heidmark så hjälper hon dig!

Ann-Catrine Heidmark
08-555 540 06
ann-catrine.heidmark@poolia.se

Ladda ner vårt produktblad inom HR här

Vi hjälper dig!

Alla våra specialistsområden har nationell täckning. Oavsätt var i landet du befinner dig, hjälper vi dig med en kontaktperson för just dina behov.

Använd raden "Meddelande" för att berätta vilket specialistområde samt behov vi kan hjälpa dig med.

Du kan även ringa oss direkt på numret nedan.

0770-111222

Behöver du hjälp? Ring Poolia! 0770-111 222 info@poolia.se