Vanliga frågor om rekrytering

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna vi får kring rekrytering och våra tjänster.

Hur går en rekrytering till?

Naturligtvis är det svårt att ge ett generellt svar, eftersom varje process skiljer sig från gång till gång beroende på kund och önskemål.    

Först och främst gör vi en analys av ditt behov och finns till som ett stöd med våra konsulter. För oss på Poolia är det viktigt att poängtera att vi inte enbart ser till det behov du har i dag utan även framåt – allt för att matcha rätt kompetens till ditt företag.

Att vara en långsiktig partner för ditt företags utveckling och kompetensbehov, är en av hörnstenarna i vår verksamhet. Vi kartlägger även vilka resultat varje position ska uppfylla och ger dig ett strategiskt verktyg, en samarbetspartner för framtiden.

Exempel på steg i vår väl beprövade och kvalitetssäkrade rekryteringsprocess

» Kravprofilering och tidsplan – tillsammans med dig som kund, arbetar vi fram en noggrann kravprofil. Den inkluderar exempelvis arbetsuppgifter, företagskultur och vilken typ av personlighet du söker.

» Sökning och urval – vi ansvarar för all annonsering i rätt kanaler och sociala medier samt hanterar all administration, svarar på ansökningar, skickar svarsbrev och kalla till intervju.

» Kompetensintervju – under cirka 1 1/2 timme matchas kandidaten mot kravprofilen och får även information om ditt företag.

» Första presentation och kundintervju – lämpliga kandidater presenterar för dig och du får möjlighet att själv intervjua samt presentera din verksamhet.

» Fördjupad kandidatbedömning – kandidater som valts efter kundintervjun genomgår bland annat tester, djupintervju och referenstagning. De som inte är aktuella tackas för visat intresse via brev som Poolia skickar ut.

» Återkoppling och avrapportering – de olika kandidaternas lämplighet presenteras tillsammans med en rekommendation från Poolia.

Hur lång tid tar det att genomföra en rekrytering?

2-6 veckor

Vad innebär extern rekrytering?

Att man anställer någon som inte tidigare arbetat i företaget och som inte arbetar där i nuläget. Ofta gör man detta för att få in friskt blod, nya ögon, fräscha idéer, synsätt och kompetenser i organisationen.

Vad innebär kompetensbaserad rekrytering?

Har man gjort en riktig behovsanalys är det enklare att utforma en kravspecifikation och det är dessa två punkter, som ligger till grund för den kompetensbaserade rekryteringen. Enkelt uttryckt: du behöver anställa en truckförare och den kompetens du då behöver är ett truckkort och alltså anger du det i dina krav.

Det kan också handla om olika sociala kompetenser man efterfrågar, värderingar, utbildningar eller speciella erfarenheter.

Kan ni förklara strategisk rekrytering?

Vilka mål har du med ditt företag? Och hur ska du göra för att uppnå dem? Är det arbetskraft som behövs, har Poolia den kvalificerade personal du söker. Vi hjälper dig att säkerställa så rätt personer finns på plats för att kunna genomföra de olika strategiska mål du har med ditt företag.

Det handlar  i mångt och mycket om att rekrytera med ett långsiktigt perspektiv, att skapa utförliga organisations- och rollprofiler och att identifiera vilka förmågor som behövs på sikt, för att kunna genomföra olika strategier. 

Strategisk rekrytering kan handla om:

» Att förstå vad en strategi innebär, vilka insatser som kommer att krävas, och vilken kompetens och vilka förmågor som kommer att behövas för att genomföra dem.

» Utformning av en rekryteringsstrategi som stödjer organisationens mål

» Bedömning av personliga förmågor och potential

» Ledning och genomförande av stora nationella eller globala rekryteringsprogram

» Skräddarsydd integrering av olika former av sökkanaler Integrerad kandidathantering när det gäller alla de sökkanaler som erbjuds idag

» Definition av framgångskriterier och introduktionsstöd

Hur hittar Poolia kandidater?

Förutom att vi har ett brett kontaktnät inom arbetsmarknad, affärsliv och nätverk så arbetar vi även med sociala medier, jobbsiter och liknande.

Hur stor är er databas?

För närvarande har vi omkring 30 000 registrerade CV i databasen.

Hur mycket kostar det att genomföra en rekrytering?

Det kostar cirka 2,5–3 gånger kandidatens månadslön. En del kan tycka att det är dyrt men tänker inte på vad det kan kosta att inte genomföra en rekrytering. Eller att rekrytera fel!

Hur fungerar kandidaturvalet?

Poolia utgår hela tiden från kravprofilen, som sätts samman tillsammans med dig. All den kompetens du efterfrågar, de specifika önskemål du kan ha och andra krav matchas mot databasen för att hitta exakt den person du vill ha.

Behöver du hjälp? Ring Poolia! 0770-111 222 info@poolia.se