Teamanalys

När du vet att ni skulle kunna prestera så mycket bättre, kan det vara intressant att ta reda på hur. Vi kan bistå med att diagnostisera  och analysera team- och projektgrupper. Du kan också få hjälp och inspiration till hur du bäst sätter ihop olika team och projektgrupper.

Vår teamanalys går ut på att bekräfta styrkor och kompetenser hos den enskilde teammedlemmen och i teamet som helhet. För att göra detta måste vi konkretisera, utforska och nyttja teamets konflikter och utvecklingspotential genom att sätta igång reflektioner och debatter i teamet. Självklart alltid med målsättningen att optimera samarbetet och effektiviteten. Och slutligen, för att teamanalysen ska vara effektiv och leda till önskat resultat, ger vi teamet en genomgående återkoppling.

Genom en grundlig teamanalys kan du få svar på om ni har den kompetens som behövs för att möta framtidens behov, till exempel vid omorganisationer. Vilka kompetensgap finns? Behövs en kompetensväxling? Vi diskuterar och konkretiserar ord som teamsamarbete och teameffektivitet, för att du och ditt team ska öka kunskapen om hur ni kan arbeta ännu bättre i framtiden.


Behöver du hjälp? Ring Poolia! 0770-111 222 info@poolia.se