Kompetensanalys och kompetensinventering

Poolias rekryteringskonsulter kan hjälpa företag som är i behov av kompetensanalys och kompetensinventering. Precis som i en rekryteringsprocess utgår vi från kundens behov och kombinerar intervjuer med tester av både medarbetare och chefer, för att på så sätt analysera befintligt team och kompetens.

Poolias rekryteringskonsulter har personlig yrkeserfarenhet inom det område de är verksamma i. Många har lång erfarenhet och ledande befattningar på meritlistan. Vi lägger stor vikt vid att lära känna den företagskultur som präglar ditt företag. Med styrkan i vår erfarenhet och känslan för företagskulturen kan vi göra en kompetent bedömning av den situation du som kund står inför.

Vi rekommenderar de metoder och sökvägar som garanterar att du får toppkandidaterna. Med hjälp av en kvalificerad kompetensinventering kan vi inte bara lösa ditt behov idag, utan också möjliggöra att ditt företag blir ännu bättre. Utifrån en kompetensanalys skapar vår rekryteringskonsult en kravprofil och tar sedan fullt ansvar för hela rekryteringsprocessen ända tills den bästa kandidaten har valts ut och skrivit på för dig.

Behöver du hjälp? Ring Poolia! 0770-111 222 info@poolia.se