Assessment center

Tillsammans med uppdragsgivaren kan vi skräddarsy ett Assessment Center.

Här kan kandidaten ställas inför ett antal praktiska arbetsuppgifter, som till exempel att svara på mejl eller planera möten. Dessutom får kandidaten göra ett eller flera personlighetstester och möta svårhanterliga processer, exempelvis ett säljsamtal. Detta kan göras med hjälp av skådespelare om uppdragsgivaren så önskar. Kandidatens prestationer och beslut analyseras av en psykolog. Vårt Assessment Center ramas dessutom in av djupintervjuer med kandidaten.


Behöver du hjälp? Ring Poolia! 0770-111 222 info@poolia.se