Rekrytera personal

Att ha rätt medarbetare är skillnaden mellan framgång och misslyckande för de flesta företag. En felrekrytering blir kostsam och det lönar sig därför att ta ett proffs till hjälp. Poolia har 25 års erfarenhet av rekrytering av tjänstemän på den svenska marknaden. Vi har erfarenheten, kunnandet och resurserna för att kunna garantera att ni får rätt person på rätt plats.


I allt högre utsträckning är det medarbetarna som bygger värdet i företaget. Att rekrytera en ny kollega är en långsiktig investering av stor betydelse för varje arbetsplats. Men att bedöma individers kompetens, färdigheter och personlighet är svårt. Det kräver träning, erfarenhet och rätt verktyg. Först när man har en tydlig helhetsbild av både kravprofil och sökande kan man på ett korrekt sätt skilja en kandidat ifrån en annan.

Våra rekryteringskonsulter är erfarna och specialister inom ett eller flera av våra affärsområden. Ofta har de dessutom egen erfarenhet från arbete inom det yrkesområdet de rekryterar till. I kombination med vår långa erfarenhet gör detta att vi är trygga med att vi kan matcha ditt behov med rätt person, oavsett om du behöver rekrytera en ny VD, specialist eller generalist.

Behovet av stöd när man ska genomföra en rekrytering kan variera. Vi diskuterar därför tillsammans med dig fram vilken process och vilka moment som behövs när du ska rekrytera personal. Tack vare den flexibiliteten får du en snabb och kostnadseffektiv lösning anpassad för dina behov.

Vi hjälper dig med rekrytering till tjänster på alla nivåer inom ekonomi, HR, IT, juridik, lön, sälj- och marknad, bank och finans, Life science och kontor.

Du kan läsa mer om våra tjänstemodeller och tilläggstjänster i menyn till vänster.

Rekrytera personal med Poolia!

Behöver du hjälp? Ring Poolia! 0770-111 222 info@poolia.se